Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

REE: Apolo Asia Fund và Pnanah Master Fund đã mua 15.5 triệu cp

Ngày 28/09, Apolo Asia Fund đã mua 13 triệu cp của CTCP Cơ điện Lạnh , nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.94% lên 5.13% tương đương gần 15.9 triệu cp và trở thành cổ đông lớn của REE. 

Đồng thời, Pnanah Master Fund cũng đã mua 2.5 triệu cp REE nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.62% lên 1.43% tương đương hơn 4.4 triệu cp. 

Theo đó, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Apolo Asia Fund đã nâng từ 1.56% lên 6.56% tương đương hơn 20.3 triệu cp.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - REE - BC sh nhom NDTNN CLQ ko con la CDL.pdf
20160930_20160930 - REE - BC sh nhom NDTNN CLQ la CDL.pdf

 

Từ khóa: REE, Apolo Asia Fund, Pnanah Master Fund

REE: Apolo Asia Fund và Pnanah Master Fund đã mua 15.5 triệu cp

Ngày 28/09, Apolo Asia Fund đã mua 13 triệu cp của CTCP Cơ điện Lạnh , nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.94% lên 5.13% tương đương gần 15.9 triệu cp và trở thành cổ đông lớn của REE. 

Đồng thời, Pnanah Master Fund cũng đã mua 2.5 triệu cp REE nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.62% lên 1.43% tương đương hơn 4.4 triệu cp. 

Theo đó, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Apolo Asia Fund đã nâng từ 1.56% lên 6.56% tương đương hơn 20.3 triệu cp.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - REE - BC sh nhom NDTNN CLQ ko con la CDL.pdf
20160930_20160930 - REE - BC sh nhom NDTNN CLQ la CDL.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • REE 35.0 0.0 0.00% 1,054,850

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán