QC

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Tập đoàn Bảo Việt bốn năm liên tiếp được vinh danh là doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2016 đã được Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức trang trọng tại Tp. Hồ Chí Minh. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) tiếp tục được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 4 liên tiếp.

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes Việt Nam áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong bốn năm, từ 2012-2015. Ngoài ra, Forbes Việt Nam cũng tiến hành xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, vị thế trên thị trường, chất lượng quản trị doanh nghiệp, kết quả kinh doanh trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Q. Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Là doanh nghiệp niêm yết với gần 7,000 cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông mà chúng tôi còn tiên phong triển khai các hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tạo lập thị trường trong việc tăng cường tính minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, góp phần nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Là một doanh nghiệp niêm yết và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò của minh bạch thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan. Ngoài việc thực hiện các chính sách cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, đối tác, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. Việc công bố thông tin cũng được Bảo Việt thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế (IFRS), bản tin IR-newsletter, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư thông qua Investor’s Meeting nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Khi cổ phiếu BVH có sự bứt phá về biên độ tăng điểm thường kéo theo diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Hiện nay, cổ phiếu BVH là một trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường với giá trị vốn hóa đạt hơn 48,000 tỷ đồng (tại ngày 29/9/2016). Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm và trong rổ chỉ số VN30, BVH còn được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 20,789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với năm 2014. Đóng góp lớn nhất là doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với 10,116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49% doanh thu hợp nhất; Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6,397 tỷ đồng, đóng góp 31%; Hoạt động dịch vụ tài chính và khác đạt 4,276 tỷ đồng, đóng góp 20% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 11,710 tỷ đồng, tăng trưởng 20.2% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 66.4% kế hoạch năm. Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, trong đó lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm. Theo số liệu thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016 từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường cả về doanh thu khai thác mới với 21.2% thị phần và tổng doanh thu phí bảo hiểm với 28.2% thị phần./.

Tập đoàn Bảo Việt bốn năm liên tiếp được vinh danh là doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2016 đã được Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức trang trọng tại Tp. Hồ Chí Minh. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) tiếp tục được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 4 liên tiếp.

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes Việt Nam áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong bốn năm, từ 2012-2015. Ngoài ra, Forbes Việt Nam cũng tiến hành xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, vị thế trên thị trường, chất lượng quản trị doanh nghiệp, kết quả kinh doanh trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Q. Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Là doanh nghiệp niêm yết với gần 7,000 cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông mà chúng tôi còn tiên phong triển khai các hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tạo lập thị trường trong việc tăng cường tính minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, góp phần nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Là một doanh nghiệp niêm yết và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò của minh bạch thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan. Ngoài việc thực hiện các chính sách cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, đối tác, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. Việc công bố thông tin cũng được Bảo Việt thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế (IFRS), bản tin IR-newsletter, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư thông qua Investor’s Meeting nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Khi cổ phiếu BVH có sự bứt phá về biên độ tăng điểm thường kéo theo diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Hiện nay, cổ phiếu BVH là một trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường với giá trị vốn hóa đạt hơn 48,000 tỷ đồng (tại ngày 29/9/2016). Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm và trong rổ chỉ số VN30, BVH còn được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 20,789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với năm 2014. Đóng góp lớn nhất là doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với 10,116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49% doanh thu hợp nhất; Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6,397 tỷ đồng, đóng góp 31%; Hoạt động dịch vụ tài chính và khác đạt 4,276 tỷ đồng, đóng góp 20% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 11,710 tỷ đồng, tăng trưởng 20.2% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 66.4% kế hoạch năm. Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, trong đó lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm. Theo số liệu thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016 từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường cả về doanh thu khai thác mới với 21.2% thị phần và tổng doanh thu phí bảo hiểm với 28.2% thị phần./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BVH 57.6 +0.4 +0.70% 238,460

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán