Đào Minh Tuấn

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.

UBCK lấy ý kiến về dự thảo mới nới yêu cầu cho vay ký quỹ

Theo dự thảo lấy ý kiến mới được UBCK công bố, dự kiến thời gian giao dịch tối thiểu tính tới thời điểm xem xét cấp margin của cổ phiếu sẽ giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

UBCK mới đây đã nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán thay thế quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 20/8/2011 của Chủ tịch UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (quyết định 637) và quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 08/01/2013 của Chủ tịch UBCK về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (quyết định 09).

Theo điều kiện trước đây cổ phiếu phải giao dịch tối thiểu 6 tháng trở lên mới được phép cấp margin, tuy nhiên với dự thảo mới này cổ phiếu chỉ cần có thời gian niêm yết đủ 3 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét là đạt tiêu chuẩn được giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh đó, một số điều kiện khác về tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên theo quyết định trước đó. Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định vẫn giữ nguyên là không thấp hơn 50% và không thấp hơn 30%. Đây là yêu cầu đã được sửa đổi tại quyết định 09 của UBCK ban hành tháng 1/2013 thay thế cho quy định tương ứng 60% và 40% theo quyết định 637 ban hành tháng 8/20111.

Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ vẫn được giữ nguyên ở mức không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của CTCK, tổng mức cho vay với một khách hàng không quá 3% vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay của CTCK với một loại chứng khoán không quá 10% vốn chủ sở hữu. Tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ không vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của tổ chức niêm yết.

Dự thảo lấy ý kiến: Du thao QD thay 637

Từ khóa: cho vay ký quỹ, margin

UBCK lấy ý kiến về dự thảo mới nới yêu cầu cho vay ký quỹ

Theo dự thảo lấy ý kiến mới được UBCK công bố, dự kiến thời gian giao dịch tối thiểu tính tới thời điểm xem xét cấp margin của cổ phiếu sẽ giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

UBCK mới đây đã nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán thay thế quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 20/8/2011 của Chủ tịch UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (quyết định 637) và quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 08/01/2013 của Chủ tịch UBCK về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (quyết định 09).

Theo điều kiện trước đây cổ phiếu phải giao dịch tối thiểu 6 tháng trở lên mới được phép cấp margin, tuy nhiên với dự thảo mới này cổ phiếu chỉ cần có thời gian niêm yết đủ 3 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét là đạt tiêu chuẩn được giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh đó, một số điều kiện khác về tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên theo quyết định trước đó. Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định vẫn giữ nguyên là không thấp hơn 50% và không thấp hơn 30%. Đây là yêu cầu đã được sửa đổi tại quyết định 09 của UBCK ban hành tháng 1/2013 thay thế cho quy định tương ứng 60% và 40% theo quyết định 637 ban hành tháng 8/20111.

Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ vẫn được giữ nguyên ở mức không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của CTCK, tổng mức cho vay với một khách hàng không quá 3% vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay của CTCK với một loại chứng khoán không quá 10% vốn chủ sở hữu. Tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ không vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của tổ chức niêm yết.

Dự thảo lấy ý kiến: Du thao QD thay 637

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán