Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 253 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 15.84 tỷ USD, tăng 11.8% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2016. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 253.44 tỷ USD, tăng 3.9% so với 9 tháng năm 2015.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 10.39 tỷ USD, tăng 10.4% tương ứng tăng 978 triệu USD so với nửa đầu tháng 9/2016.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 253.44 tỷ USD, tăng 3.9%, tương ứng tăng gần 9.5 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tính đến hết tháng 9/2016 đạt gần 163.75 tỷ USD, tăng 5.5% so với 9 tháng năm 2015 và chiếm 64.6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 9/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1.16 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 thặng dư gần 3.72 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 8.5 tỷ USD, tăng 22.8% so với kỳ 1 tháng 9/2016, chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng như điện thoại và linh kiện tăng 23%; hàng dệt may tăng 17.1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 29.1%; giầy dép các loại tăng 31.6%; hàng thủy sản tăng 34.8%...  Trong khi đó một số nhóm hàng giảm như phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 10.9%; xăng dầu các loại giảm 47.2%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 9.6%...

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 128.58 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảng 1: Xuất khẩu 10 nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất 9 tháng năm 2016
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 7.34 tỷ USD, tăng 1.3% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9/2016. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 9/2016 tăng so với kỳ 1 tháng 9/2016 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6.3%; đi​ện thoại các loại và linh kiện tăng 11.2%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 33% ... Ở chiều ngược lại, xăng dầu các loại giảm 7.6%; kim loại thường khác giảm 55.4%; ngô giảm 41.6%...

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 124.86 tỷ USD, tăng nhẹ 0.9% so với cùng kỳ năm 2015./.

Từ khóa: kim ngạch xuất nhập, 9 tháng đầu năm, tăng, thặng dư thương mại

9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 253 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 15.84 tỷ USD, tăng 11.8% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2016. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 253.44 tỷ USD, tăng 3.9% so với 9 tháng năm 2015.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 10.39 tỷ USD, tăng 10.4% tương ứng tăng 978 triệu USD so với nửa đầu tháng 9/2016.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 253.44 tỷ USD, tăng 3.9%, tương ứng tăng gần 9.5 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tính đến hết tháng 9/2016 đạt gần 163.75 tỷ USD, tăng 5.5% so với 9 tháng năm 2015 và chiếm 64.6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 9/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1.16 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 thặng dư gần 3.72 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 8.5 tỷ USD, tăng 22.8% so với kỳ 1 tháng 9/2016, chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng như điện thoại và linh kiện tăng 23%; hàng dệt may tăng 17.1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 29.1%; giầy dép các loại tăng 31.6%; hàng thủy sản tăng 34.8%...  Trong khi đó một số nhóm hàng giảm như phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 10.9%; xăng dầu các loại giảm 47.2%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 9.6%...

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 128.58 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảng 1: Xuất khẩu 10 nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất 9 tháng năm 2016
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 7.34 tỷ USD, tăng 1.3% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9/2016. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 9/2016 tăng so với kỳ 1 tháng 9/2016 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6.3%; đi​ện thoại các loại và linh kiện tăng 11.2%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 33% ... Ở chiều ngược lại, xăng dầu các loại giảm 7.6%; kim loại thường khác giảm 55.4%; ngô giảm 41.6%...

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 124.86 tỷ USD, tăng nhẹ 0.9% so với cùng kỳ năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán