Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

ADC: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 6.3 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch

Nghị quyết HĐQT CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) cho biết 9 tháng đầu năm Công ty ghi nhận 184.5 tỷ đồng doanh thu và 6.3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 84% và 70% so với kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm
Nguồn: Nghị quyết HĐQT

Trước đó, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty doanh thu đạt 220 tỷ đồng, tương đương 32% kế hoạch cả năm nhưng lợi nhuận chỉ đạt gần 1.7 tỷ đồng, bằng19% kế hoạch.

Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐQT ADC cho biết căn cứ trên tình hình thực hiện 9 tháng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ thực hiện được, tuy nhiên mức vượt kế hoạch là không cao.

Ban lãnh đạo cho biết thêm hiện Công ty vẫn đang tìm kiếm địa điểm phù hợp để mở rộng hệ thống các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là hệ thống AdcBook (hiện ADC đang có 7 cửa hàng AdcBook đang hoạt động). Về tem chống giả, sau 7 năm khai thác khấu hao đã hết, Ban lãnh đạo cũng cân nhắc đầu tư thêm kinh phí để khai thác mẫu mã mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khai thác thêm nguồn khách hàng bên ngoài NXBGDVN để nâng cao sản lượng cung cấp và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh./.

Tài liệu đính kèm:
ADC_2016.10.4_ab557e8_Nghi_quyet_09_nam_2016_da_ky_so.pdf

 

Từ khóa: ADC, kế hoạch, 9 tháng

ADC: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 6.3 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch

Nghị quyết HĐQT CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) cho biết 9 tháng đầu năm Công ty ghi nhận 184.5 tỷ đồng doanh thu và 6.3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 84% và 70% so với kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm
Nguồn: Nghị quyết HĐQT

Trước đó, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty doanh thu đạt 220 tỷ đồng, tương đương 32% kế hoạch cả năm nhưng lợi nhuận chỉ đạt gần 1.7 tỷ đồng, bằng19% kế hoạch.

Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐQT ADC cho biết căn cứ trên tình hình thực hiện 9 tháng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ thực hiện được, tuy nhiên mức vượt kế hoạch là không cao.

Ban lãnh đạo cho biết thêm hiện Công ty vẫn đang tìm kiếm địa điểm phù hợp để mở rộng hệ thống các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là hệ thống AdcBook (hiện ADC đang có 7 cửa hàng AdcBook đang hoạt động). Về tem chống giả, sau 7 năm khai thác khấu hao đã hết, Ban lãnh đạo cũng cân nhắc đầu tư thêm kinh phí để khai thác mẫu mã mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khai thác thêm nguồn khách hàng bên ngoài NXBGDVN để nâng cao sản lượng cung cấp và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh./.

Tài liệu đính kèm:
ADC_2016.10.4_ab557e8_Nghi_quyet_09_nam_2016_da_ky_so.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ADC 15.0 0.0 0.00% 10

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán