Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Tài liệu đính kèm:
075_2016.10.18_df5d369_BCTC_3_2016.signed.pdf
075_2016.10.18_1d16502_giai_trinh_signed.pdf

HNX

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Tài liệu đính kèm:
075_2016.10.18_df5d369_BCTC_3_2016.signed.pdf
075_2016.10.18_1d16502_giai_trinh_signed.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DAH 7.09 19.27 - -
 • PV2 0.63 - - 40.5
 • VMD 13.53 28.34 - 19.3
 • V12 2.4 6.66 - 6.8
 • TET 0.96 4.71 - 15
 • VC9 2.5 7.07 - 11.8
 • NLG 35.14 162.53 - 10.6
 • PSI 1.18 3.69 - 44.6
 • SPM 3.91 19.24 - 12
 • TV4 2.36 7.16 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán