Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Bế tắc trong khâu tiêu thụ, DDV tiếp tục báo lỗ quý 3 gần 112 tỷ đồng

Trong BCTC quý 3/2016, CTCP DAP - VINACHEM đã kinh doanh dưới giá vốn và do đó chịu khoản lỗ ròng gần 112 tỷ đồng. 

Cụ thể, quý 3/2016, DDV đạt doanh thu thuần hơn 262.3 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ở mức 324.5 tỷ đồng, khiến DDV lỗ gộp hơn 62 tỷ đồng.

* Cổ đông DDV sẽ phải đợi gần 1 năm nữa để nhận cổ tức 2015

Theo lý giải từ Công ty, trong kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, giá bán giảm sâu, giảm giá cho khách hàng tăng cao, đã gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Hoạt động tài chính của Công ty cũng không mấy "tươi sáng" khi doanh thu không đáng kể nhưng chi phí lại tăng gần 48% lên mức 16.7 tỷ đồng do lãi suất tiền vay tăng khi Công ty thực hiện tái cơ cấu lại thời gian trả nợ của một số Ngân hàng (Ngân hàng Công thương -  CN Hà Nội từ 5% lên 7%/năm, Ngân hàng BIDV từ 5% lên 8.5%/năm). 

Kết thúc quý 3/2016, DDV lỗ ròng gần 112 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2015 có lãi gần 15.8 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp DDV báo lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DDV ghi nhận doanh thu hơn 841.8 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ tương đương 29% kế hoạch năm. Khoản lỗ ròng 9 tháng ở mức 324 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2016, DDV đang có khoản lỗ lũy kế gần 321 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 1,145 tỷ đồng, giảm 24% so với thời điểm đầu năm.

Tính tới thời điểm 30/09/2016, nợ vay tài chính của DDV đang ở mức 817 tỷ đồng, gồm gần 682 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 135.4 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Mặt khác, DDV cũng tồn lượng lớn hàng với giá trị hơn 732 tỷ đồng, chiếm 84% tài sản ngắn hạn của Công ty.

Tài liệu đính kèm:
DDV_2016.10.19_3d4b395_BCTC_Quy_III.2016.pdf
DDV_2016.10.19_2371718_Giai_trinh_BCTC_Quy_III.2016.pdf

Từ khóa: DDV, lỗ ròng, lũy kế, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

Bế tắc trong khâu tiêu thụ, DDV tiếp tục báo lỗ quý 3 gần 112 tỷ đồng

Trong BCTC quý 3/2016, CTCP DAP - VINACHEM đã kinh doanh dưới giá vốn và do đó chịu khoản lỗ ròng gần 112 tỷ đồng. 

Cụ thể, quý 3/2016, DDV đạt doanh thu thuần hơn 262.3 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ở mức 324.5 tỷ đồng, khiến DDV lỗ gộp hơn 62 tỷ đồng.

* Cổ đông DDV sẽ phải đợi gần 1 năm nữa để nhận cổ tức 2015

Theo lý giải từ Công ty, trong kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, giá bán giảm sâu, giảm giá cho khách hàng tăng cao, đã gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Hoạt động tài chính của Công ty cũng không mấy "tươi sáng" khi doanh thu không đáng kể nhưng chi phí lại tăng gần 48% lên mức 16.7 tỷ đồng do lãi suất tiền vay tăng khi Công ty thực hiện tái cơ cấu lại thời gian trả nợ của một số Ngân hàng (Ngân hàng Công thương -  CN Hà Nội từ 5% lên 7%/năm, Ngân hàng BIDV từ 5% lên 8.5%/năm). 

Kết thúc quý 3/2016, DDV lỗ ròng gần 112 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2015 có lãi gần 15.8 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp DDV báo lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DDV ghi nhận doanh thu hơn 841.8 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ tương đương 29% kế hoạch năm. Khoản lỗ ròng 9 tháng ở mức 324 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2016, DDV đang có khoản lỗ lũy kế gần 321 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 1,145 tỷ đồng, giảm 24% so với thời điểm đầu năm.

Tính tới thời điểm 30/09/2016, nợ vay tài chính của DDV đang ở mức 817 tỷ đồng, gồm gần 682 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 135.4 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Mặt khác, DDV cũng tồn lượng lớn hàng với giá trị hơn 732 tỷ đồng, chiếm 84% tài sản ngắn hạn của Công ty.

Tài liệu đính kèm:
DDV_2016.10.19_3d4b395_BCTC_Quy_III.2016.pdf
DDV_2016.10.19_2371718_Giai_trinh_BCTC_Quy_III.2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán