Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Bình Thuận cấm khai thác khoáng sản ở 245 khu vực

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa khoanh định 245 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích trên 245,491ha.

Ảnh minh họa.

Trong đó, 57 khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa với tổng diện tích trên 4,712 ha, 10 khu vực đất rừng đặc dụng với tổng diện tích hơn 31,605 ha, 55 khu vực đất rừng phòng hộ với tổng diện tích trên 134,492 ha, 50 khu vực đất hồ, đập thủy lợi với tổng diện tích trên 12,159 ha, 64 khu vực đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 51,663 ha và 9 khu vực đất an ninh với tổng diện tích trên 10,858 ha.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Khoáng sản 2010. Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức quản lý và nghiêm cấm các hoạt động khoáng sản ở các khu vực này; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm khu vực cấm hoạt động khoáng sản, vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Từ khóa: Bình Thuận, khoáng sản, khu vực cấm

Bình Thuận cấm khai thác khoáng sản ở 245 khu vực

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa khoanh định 245 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích trên 245,491ha.

Ảnh minh họa.

Trong đó, 57 khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa với tổng diện tích trên 4,712 ha, 10 khu vực đất rừng đặc dụng với tổng diện tích hơn 31,605 ha, 55 khu vực đất rừng phòng hộ với tổng diện tích trên 134,492 ha, 50 khu vực đất hồ, đập thủy lợi với tổng diện tích trên 12,159 ha, 64 khu vực đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 51,663 ha và 9 khu vực đất an ninh với tổng diện tích trên 10,858 ha.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Khoáng sản 2010. Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức quản lý và nghiêm cấm các hoạt động khoáng sản ở các khu vực này; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm khu vực cấm hoạt động khoáng sản, vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán