Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

C47: Dùng hơn 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động

CTCP Xây Dựng 47 thông báo sử dụng hơn 30 tỷ đồng từ đợt chào bán cp ra công chúng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

* C47: Chào bán 2.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông và cán bộ nhân viên

Cụ thể, Công ty dùng tiền để thanh toán cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Được biết, đợt phát hành trên C47 chào bán cho cổ đông hiện hữu 960 ngàn cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, giá chào bán 10,000 đồng; chào bán cho cán bộ công nhân viên 400 ngàn cổ phiếu  với giá chào bán 11,000 đồng/cp; chào bán cho cổ đông chiến lược 1,040,000 cổ phiếu với giá chào bán 16,000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền là 05/12/2014, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 10/12 đến 31/12/2014. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua từ 10/12 đến 08/01/2014.

Tổng số tiền Công ty huy động được là 30.6 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20161014_20161014 - C47 - CBTT Bao cao su dung von thu duoc tu dot chao ban chung khoan ra cong chung theo GCN chao ban nam 2014.pdf

Từ khóa: C47

C47: Dùng hơn 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động

CTCP Xây Dựng 47 thông báo sử dụng hơn 30 tỷ đồng từ đợt chào bán cp ra công chúng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

* C47: Chào bán 2.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông và cán bộ nhân viên

Cụ thể, Công ty dùng tiền để thanh toán cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Được biết, đợt phát hành trên C47 chào bán cho cổ đông hiện hữu 960 ngàn cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, giá chào bán 10,000 đồng; chào bán cho cán bộ công nhân viên 400 ngàn cổ phiếu  với giá chào bán 11,000 đồng/cp; chào bán cho cổ đông chiến lược 1,040,000 cổ phiếu với giá chào bán 16,000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền là 05/12/2014, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 10/12 đến 31/12/2014. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua từ 10/12 đến 08/01/2014.

Tổng số tiền Công ty huy động được là 30.6 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20161014_20161014 - C47 - CBTT Bao cao su dung von thu duoc tu dot chao ban chung khoan ra cong chung theo GCN chao ban nam 2014.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • C47 18.9 +0.7 +3.56% 406,830

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán