Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

CEO: Chuyển hướng đầu tư, dự kiến chi 156 tỷ mua 51% vốn Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc

HĐQT của CTCP Tập đoàn CEO đã thông qua việc ngừng hợp tác dự án Căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2016, để đầu tư mua cổ phần của CTCP Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc.

Cụ thể, CEO sẽ không tiếp tục hợp tác đầu tư dự án Căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc do CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Đồng thời, CEO dự kiến sẽ tiến hành mua cổ phần của CTCP Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc, với tỷ lệ sở hữu dự kiến tối thiểu là 51% vốn và thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 31/12/2016.

Theo đó, HĐQT cũng đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần hồi đầu năm 2016, CEO sẽ dùng toàn bộ số tiền dự kiến hợp tác đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc (104 tỷ đồng) và chuyển 52 tỷ đồng dự kiến đầu tư từ dự án Sonasea Residence - Phú Quốc, để thực hiện mua cổ phần của CTCP Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc với tổng số tiền 156 tỷ đồng. 

Phương án sử dụng vốn của CEO trước và sau thay đổi
Tài liệu đính kèm:
CEO_2016.9.30_cfed8d2_Cong_van_462_cong_bo_Nghi_quyet_HDQT.pdf
CEO_2016.9.30_61f32de_Nghi_quyet_so_08_ve_chu_truong_dau_tu.pdf
CEO_2016.9.30_4b51416_Nghi_quyet_so_09_ve_dieu_chinh_phuong_an_su_dung_von.pdf

Từ khóa: CEO, chuyển nhượng, ngừng hợp tác, mua cổ phần, CTCP Phát triển và Đô thị Phú Quốc

CEO: Chuyển hướng đầu tư, dự kiến chi 156 tỷ mua 51% vốn Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc

HĐQT của CTCP Tập đoàn CEO đã thông qua việc ngừng hợp tác dự án Căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2016, để đầu tư mua cổ phần của CTCP Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc.

Cụ thể, CEO sẽ không tiếp tục hợp tác đầu tư dự án Căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc do CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Đồng thời, CEO dự kiến sẽ tiến hành mua cổ phần của CTCP Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc, với tỷ lệ sở hữu dự kiến tối thiểu là 51% vốn và thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 31/12/2016.

Theo đó, HĐQT cũng đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần hồi đầu năm 2016, CEO sẽ dùng toàn bộ số tiền dự kiến hợp tác đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc (104 tỷ đồng) và chuyển 52 tỷ đồng dự kiến đầu tư từ dự án Sonasea Residence - Phú Quốc, để thực hiện mua cổ phần của CTCP Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc với tổng số tiền 156 tỷ đồng. 

Phương án sử dụng vốn của CEO trước và sau thay đổi
Tài liệu đính kèm:
CEO_2016.9.30_cfed8d2_Cong_van_462_cong_bo_Nghi_quyet_HDQT.pdf
CEO_2016.9.30_61f32de_Nghi_quyet_so_08_ve_chu_truong_dau_tu.pdf
CEO_2016.9.30_4b51416_Nghi_quyet_so_09_ve_dieu_chinh_phuong_an_su_dung_von.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CEO 11.0 -0.1 -0.90% 616,859

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán