Tiểu My

Smile!

Công ty mẹ CII quý 3 lãi đột biến nhờ công ty con chia lãi và hoán đổi TP cho MPTC

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2016 với việc ghi nhận 99.7 tỷ đồng doanh thu thuần và 229 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần quý 3/2016 tăng nhẹ 4% lên 99.7 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 29.2 tỷ đồng do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng nhanh hơn doanh thu (tăng 12.6% so với quý 3/2015).

Hoạt động tài chính tăng trưởng ấn tượng với 336 tỷ đồng doanh thu, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính và chi chí quản lý doanh nghiệp giảm khá nhiều 18.6% và 73.5%, lần lượt còn 80.8 tỷ và 8.3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gần như không thay đổi so với cùng kỳ 2015.

Do đó, CII kết thúc quý 3 với lợi nhuận sau thuế đột biến 229 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 3/2015 và bằng 27% kế hoạch năm.

Lũy kế 9 tháng, CII ghi nhận 290 tỷ đồng doanh thu thuần và 660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện 78% kế hoạch năm 2016.

Có được kết quả kinh doanh khả quan như trên là do trong kỳ, các công ty con, công ty liên kết của CII đã thực hiện chi trả cổ tức và chia lợi nhuận. Đồng thời, Công ty cũng đã hoàn thành việc hoán đổi 582.7 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) thành hơn 29.3 triệu cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể.

Ngoài ra, trong kỳ, Công ty đã hoàn nhập trích lập khoản dự phòng tài chính với số tiền là 97.5 tỷ đồng (khoản này đã được trích lập để đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong năm 2015).

Tài liệu đính kèm:
20161006_20161006 - CII - BCTC Q3.2016-CTY ME + GIAI TRINH.pdf

Từ khóa: CII, hạ tầng kỹ thuật, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

Công ty mẹ CII quý 3 lãi đột biến nhờ công ty con chia lãi và hoán đổi TP cho MPTC

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2016 với việc ghi nhận 99.7 tỷ đồng doanh thu thuần và 229 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần quý 3/2016 tăng nhẹ 4% lên 99.7 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 29.2 tỷ đồng do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng nhanh hơn doanh thu (tăng 12.6% so với quý 3/2015).

Hoạt động tài chính tăng trưởng ấn tượng với 336 tỷ đồng doanh thu, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính và chi chí quản lý doanh nghiệp giảm khá nhiều 18.6% và 73.5%, lần lượt còn 80.8 tỷ và 8.3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gần như không thay đổi so với cùng kỳ 2015.

Do đó, CII kết thúc quý 3 với lợi nhuận sau thuế đột biến 229 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 3/2015 và bằng 27% kế hoạch năm.

Lũy kế 9 tháng, CII ghi nhận 290 tỷ đồng doanh thu thuần và 660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện 78% kế hoạch năm 2016.

Có được kết quả kinh doanh khả quan như trên là do trong kỳ, các công ty con, công ty liên kết của CII đã thực hiện chi trả cổ tức và chia lợi nhuận. Đồng thời, Công ty cũng đã hoàn thành việc hoán đổi 582.7 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) thành hơn 29.3 triệu cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể.

Ngoài ra, trong kỳ, Công ty đã hoàn nhập trích lập khoản dự phòng tài chính với số tiền là 97.5 tỷ đồng (khoản này đã được trích lập để đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong năm 2015).

Tài liệu đính kèm:
20161006_20161006 - CII - BCTC Q3.2016-CTY ME + GIAI TRINH.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • CII 33.4 +0.2 +0.60% 89,870
 • LGC 23.4 0.0 0.00% 50

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán