Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Đấu giá cả lô cổ phần Thủy sản Cafatex thu về gần 29 tỷ đồng

Ngày 07/10/2016, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá cả lô 286,548 cp tại CTCP Thủy sản Cafatex với mức giá khởi điểm 101,100 đồng/cp. Theo đó, toàn bộ lô cổ phần đã được bán cho 1 nhà đầu tư với mức giá 101,200 đồng/cp, thu về gần 29 tỷ đồng.

* Thủy sản Cafatex có gì để SCIC chào bán với giá 101,100 đồng/cp?

Tài liệu đính kèm:
20161007_20161007 KQDG SCIC Cafatex.pdf

Từ khóa: Thủy sản Cafatex, đấu giá

Đấu giá cả lô cổ phần Thủy sản Cafatex thu về gần 29 tỷ đồng

Ngày 07/10/2016, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá cả lô 286,548 cp tại CTCP Thủy sản Cafatex với mức giá khởi điểm 101,100 đồng/cp. Theo đó, toàn bộ lô cổ phần đã được bán cho 1 nhà đầu tư với mức giá 101,200 đồng/cp, thu về gần 29 tỷ đồng.

* Thủy sản Cafatex có gì để SCIC chào bán với giá 101,100 đồng/cp?

Tài liệu đính kèm:
20161007_20161007 KQDG SCIC Cafatex.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • KVC 3.09 7.46 - 8.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán