Nguyên Khôi

“Life is short. Smile while you still have teeth.” ― Mallory Hopkins

Đẩy mạnh tín dụng tại vùng khó khăn, nỗ lực hạ lãi suất cho vay

Đẩy mạnh chính sách tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặc biệt quan tâm. Bên cạnh tín dụng cho hộ nghèo, NHNN cũng đang nỗ lực hạ lãi suất cho vay, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Triển khai hiệu quả tín dụng chính sách

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lê Minh Hưng cho biết, NHCSXH đang thực hiện 22 chương trình tín dụng đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH tăng 5,7% so với cuối năm 2015, với hơn 8,4 triệu khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ 0,44% trên tổng dư nợ.

Tính theo các vùng, kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn khu vực Tây Bắc đến 31/8 đạt tổng dư nợ đạt 26.506 tỷ đồng, tăng 8,58% so với cuối năm 2015, với hơn 1,2 triệu khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ.

Tại đây có 3 DN được lựa chọn tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp với tổng số tiền các ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết cho vay là 318,5 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án đã được vay vốn là Dự án đầu tư mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè với doanh số giải ngân đạt 26,95 tỷ đồng tại Lào Cai và Dự án mô hình liên kết sản xuất với nông dân để duy trì mở rộng vùng nguyên liệu mía đường với doanh số đã giải ngân đạt 60 tỷ đồng tại Tuyên Quang. Đây là các dự án của những DN tiêu biểu về liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trong cả nước, được lựa chọn thí điểm nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.

Tại Tây Nguyên, tổng dư nợ đến 31/8 đạt 13.009 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2015 với 666.406 hộ còn dư nợ tính theo từng chương trình, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,38%. Tại đây, một dự án sản xuất nước chanh dây cô đặc và trồng hoa lan hồ điệp đã được vay vốn với doanh số cho vay 109 tỷ đồng, dư nợ 47 tỷ đồng, chủ yếu là nợ trung, dài hạn với lãi suất cho vay 5,5%/năm.

Tại Tây Nam Bộ, đến 31/8, tổng dư nợ tín dụng chính sách vùng ĐBSCL đạt 26.550 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 31/12/2015, với hơn 2 triệu khách hàng còn dư nợ, nợ quá hạn chiếm tỷ trọng 1,03%/tổng dư nợ. Tại khu vực này có tới 10 dự án sản xuất liên kết, ứng dụng công nghệ cao được tham gia chương trình thí điểm. Sau 2 năm triển khai, thông qua nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, các DN có điều kiện hoàn thiện các mô hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao, mang lại lợi nhuận cho cả hộ dân liên kết và DN đầu mối như mô hình đầu tư chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu Antesco, mô hình liên kết dọc cá tra Tafishco, mô hình liên kết cánh đồng lớn…

“NHNN sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Bảo đảm NHCSXH thật sự là công cụ hữu hiệu thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định...

http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Day-manh-tin-dung-tai-vung-kho-khan-no-luc-ha-lai-suat-cho-vay/288408.vgp

Đẩy mạnh tín dụng tại vùng khó khăn, nỗ lực hạ lãi suất cho vay

Đẩy mạnh chính sách tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặc biệt quan tâm. Bên cạnh tín dụng cho hộ nghèo, NHNN cũng đang nỗ lực hạ lãi suất cho vay, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Triển khai hiệu quả tín dụng chính sách

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lê Minh Hưng cho biết, NHCSXH đang thực hiện 22 chương trình tín dụng đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH tăng 5,7% so với cuối năm 2015, với hơn 8,4 triệu khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ 0,44% trên tổng dư nợ.

Tính theo các vùng, kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn khu vực Tây Bắc đến 31/8 đạt tổng dư nợ đạt 26.506 tỷ đồng, tăng 8,58% so với cuối năm 2015, với hơn 1,2 triệu khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ.

Tại đây có 3 DN được lựa chọn tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp với tổng số tiền các ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết cho vay là 318,5 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án đã được vay vốn là Dự án đầu tư mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè với doanh số giải ngân đạt 26,95 tỷ đồng tại Lào Cai và Dự án mô hình liên kết sản xuất với nông dân để duy trì mở rộng vùng nguyên liệu mía đường với doanh số đã giải ngân đạt 60 tỷ đồng tại Tuyên Quang. Đây là các dự án của những DN tiêu biểu về liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trong cả nước, được lựa chọn thí điểm nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.

Tại Tây Nguyên, tổng dư nợ đến 31/8 đạt 13.009 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2015 với 666.406 hộ còn dư nợ tính theo từng chương trình, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,38%. Tại đây, một dự án sản xuất nước chanh dây cô đặc và trồng hoa lan hồ điệp đã được vay vốn với doanh số cho vay 109 tỷ đồng, dư nợ 47 tỷ đồng, chủ yếu là nợ trung, dài hạn với lãi suất cho vay 5,5%/năm.

Tại Tây Nam Bộ, đến 31/8, tổng dư nợ tín dụng chính sách vùng ĐBSCL đạt 26.550 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 31/12/2015, với hơn 2 triệu khách hàng còn dư nợ, nợ quá hạn chiếm tỷ trọng 1,03%/tổng dư nợ. Tại khu vực này có tới 10 dự án sản xuất liên kết, ứng dụng công nghệ cao được tham gia chương trình thí điểm. Sau 2 năm triển khai, thông qua nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, các DN có điều kiện hoàn thiện các mô hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao, mang lại lợi nhuận cho cả hộ dân liên kết và DN đầu mối như mô hình đầu tư chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu Antesco, mô hình liên kết dọc cá tra Tafishco, mô hình liên kết cánh đồng lớn…

“NHNN sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Bảo đảm NHCSXH thật sự là công cụ hữu hiệu thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định...

http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Day-manh-tin-dung-tai-vung-kho-khan-no-luc-ha-lai-suat-cho-vay/288408.vgp

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán