Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Đề ra 45 phương án giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu

Từ tháng 9/2016 - 8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) sẽ đánh giá nhu cầu công nghệ của các lĩnh vực nhằm thực hiện việc giảm phát thải khí nhà kính. Đây là bước đi khởi đầu cho quá trình cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

45 phương án giảm phát thải

Theo đệ trình đóng góp ý kiến của Chính phủ Việt Nam lên Ban thư ký Công ước khí hậu vào tháng 9/2015, kế hoạch đến năm 2030, Việt nam sẽ tự lực giảm 8% lượng phát thải so với kịch bản phát thải thông thường (BAU) và có thể giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, kế hoạch tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, hoàn thiện thể chế liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK); phân công các Bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải KNK theo từng lĩnh vực; thực hiện kiểm kê KNK định kì và tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu về giảm nhẹ phát thải KNK.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) cho biết Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam đề ra 45 phương án giảm nhẹ phát thải/hấp thụ KNK, chia ra 4 lĩnh vực là năng lượng, nông nghiệp, LULUCF (sử dụng đất thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp) và chất thải. Các phương án được phân loại theo tỷ lệ phần trăm mỗi lĩnh vực thực hiện trong chỉ tiêu giảm phát thải chung, về nguồn tài chính do quốc gia tự thực hiện hay có hỗ trợ quốc tế.

Cần đánh giá nhu cầu công nghệ giảm phát thải

Đây là một bước chuẩn bị cho việc thực hiện INDC, giúp nhận dạng và đánh giá tính khả thi của các công nghệ phù hợp với 45 phương án trên. Thông qua dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA)” do JICA tài trợ, Bộ TN&MT sẽ xây dựng danh mục các công nghệ giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Ông Makoto Kato, đại diện JICA cho biết, các chuyên gia của dự án sẽ đàm thoại ban đầu với các bên liên quan tại Việt Nam, rà soát lại các công nghệ ít carbon tiềm năng để có 1 danh mục ban đầu. Bước tiếp theo là thảo luận kỹ thuật theo hình thức tương tác 3 bên giữa nhóm chuyên gia TNA, Ban cố vấn và các bên liên quan. Sau đó là lựa chọn công nghệ ưu tiên và tìm hỗ trợ tài chính cho dự án thí điểm. Quá trình này này diễn ra trong 1 năm, từ tháng 9/2016 đến hết tháng 8/2017.

Kết quả của hợp phần đánh giá nhu cầu công nghệ là xác định được các công nghệ Carbon thấp có thể ứng dụng cho từng phương án giảm thiểu của INDC và khí HFC tại Việt Nam. Đây cũng là tiền đề trong việc liên kết giữa nhà chuyển giao công nghệ và nhà đầu tư, tiếp nhận công nghệ.

Chia sẻ về dự án này, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH cho biết dự án sẽ kế thừa những kết quả nghiên cứu về nhu cầu công nghệ trước đó và thu thập thông tin theo hướng từ dưới lên. Sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong và ngoài nước là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng và thực hiện thành công các mục tiêu giảm nhẹ được đưa ra trong INDC của Việt Nam./.

Từ khóa: Bộ Tài nguyên và Môi trường, khí nhà kính

Đề ra 45 phương án giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu

Từ tháng 9/2016 - 8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) sẽ đánh giá nhu cầu công nghệ của các lĩnh vực nhằm thực hiện việc giảm phát thải khí nhà kính. Đây là bước đi khởi đầu cho quá trình cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

45 phương án giảm phát thải

Theo đệ trình đóng góp ý kiến của Chính phủ Việt Nam lên Ban thư ký Công ước khí hậu vào tháng 9/2015, kế hoạch đến năm 2030, Việt nam sẽ tự lực giảm 8% lượng phát thải so với kịch bản phát thải thông thường (BAU) và có thể giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, kế hoạch tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, hoàn thiện thể chế liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK); phân công các Bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải KNK theo từng lĩnh vực; thực hiện kiểm kê KNK định kì và tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu về giảm nhẹ phát thải KNK.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) cho biết Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam đề ra 45 phương án giảm nhẹ phát thải/hấp thụ KNK, chia ra 4 lĩnh vực là năng lượng, nông nghiệp, LULUCF (sử dụng đất thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp) và chất thải. Các phương án được phân loại theo tỷ lệ phần trăm mỗi lĩnh vực thực hiện trong chỉ tiêu giảm phát thải chung, về nguồn tài chính do quốc gia tự thực hiện hay có hỗ trợ quốc tế.

Cần đánh giá nhu cầu công nghệ giảm phát thải

Đây là một bước chuẩn bị cho việc thực hiện INDC, giúp nhận dạng và đánh giá tính khả thi của các công nghệ phù hợp với 45 phương án trên. Thông qua dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA)” do JICA tài trợ, Bộ TN&MT sẽ xây dựng danh mục các công nghệ giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Ông Makoto Kato, đại diện JICA cho biết, các chuyên gia của dự án sẽ đàm thoại ban đầu với các bên liên quan tại Việt Nam, rà soát lại các công nghệ ít carbon tiềm năng để có 1 danh mục ban đầu. Bước tiếp theo là thảo luận kỹ thuật theo hình thức tương tác 3 bên giữa nhóm chuyên gia TNA, Ban cố vấn và các bên liên quan. Sau đó là lựa chọn công nghệ ưu tiên và tìm hỗ trợ tài chính cho dự án thí điểm. Quá trình này này diễn ra trong 1 năm, từ tháng 9/2016 đến hết tháng 8/2017.

Kết quả của hợp phần đánh giá nhu cầu công nghệ là xác định được các công nghệ Carbon thấp có thể ứng dụng cho từng phương án giảm thiểu của INDC và khí HFC tại Việt Nam. Đây cũng là tiền đề trong việc liên kết giữa nhà chuyển giao công nghệ và nhà đầu tư, tiếp nhận công nghệ.

Chia sẻ về dự án này, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH cho biết dự án sẽ kế thừa những kết quả nghiên cứu về nhu cầu công nghệ trước đó và thu thập thông tin theo hướng từ dưới lên. Sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong và ngoài nước là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng và thực hiện thành công các mục tiêu giảm nhẹ được đưa ra trong INDC của Việt Nam./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán