Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ SBT: Kế hoạch lãi trước thuế 305 tỷ cho năm tài chính 2016-2017

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016-2017. Trong đó, SBT trình lên kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 4,000 tỷ đồng và 305 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả năm tài chính năm 2015-2016.

Với kế hoạch kinh doanh đặt ra, SBT dự kiến sẽ chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 với tỷ lệ 6-10% vốn điều lệ; trích lập quỹ phát triển 10% lãi sau thuế, trích lập quỹ công tác xã hội 2% lãi sau thuế và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lãi sau thuế.

Điểm lại kết quả năm tài chính 2015-2016, SBT đạt doanh thu thuần 4,027 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thực hiện năm tài chính trước và đồng thời vượt xa kế hoạch đề ra (mục tiêu 2,537 tỷ đồng). Theo đó, lợi nhuận trước thuế cũng có bước tiến lớn khi đạt hơn 310 tỷ đồng, ứng với mức tăng trưởng 49%. Lãi ròng tăng 55% đạt gần 294 tỷ đồng.

Tại Đại hội, SBT cũng sẽ trình lên cổ đông để thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của SBT có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của SBT ghi trong BCTC công bố thời điểm gần nhất. Theo đó, đối tượng SBT ký kết hợp đồng gồm 39 công ty với nội dung ký kết bao gồm mua bán đường, vay hoặc cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác...

Bên cạnh đó, SBT cũng sẽ trình lên việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và người có liên quan tới các thành viên trên trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật. Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất được kiểm toàn của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến hết 31/12/2017.

Trong tiến trình Đại hội, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021./.

Từ khóa: SBT, ĐHĐCĐ, lãi ròng, kế hoạch

ĐHĐCĐ SBT: Kế hoạch lãi trước thuế 305 tỷ cho năm tài chính 2016-2017

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016-2017. Trong đó, SBT trình lên kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 4,000 tỷ đồng và 305 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả năm tài chính năm 2015-2016.

Với kế hoạch kinh doanh đặt ra, SBT dự kiến sẽ chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 với tỷ lệ 6-10% vốn điều lệ; trích lập quỹ phát triển 10% lãi sau thuế, trích lập quỹ công tác xã hội 2% lãi sau thuế và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lãi sau thuế.

Điểm lại kết quả năm tài chính 2015-2016, SBT đạt doanh thu thuần 4,027 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thực hiện năm tài chính trước và đồng thời vượt xa kế hoạch đề ra (mục tiêu 2,537 tỷ đồng). Theo đó, lợi nhuận trước thuế cũng có bước tiến lớn khi đạt hơn 310 tỷ đồng, ứng với mức tăng trưởng 49%. Lãi ròng tăng 55% đạt gần 294 tỷ đồng.

Tại Đại hội, SBT cũng sẽ trình lên cổ đông để thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của SBT có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của SBT ghi trong BCTC công bố thời điểm gần nhất. Theo đó, đối tượng SBT ký kết hợp đồng gồm 39 công ty với nội dung ký kết bao gồm mua bán đường, vay hoặc cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác...

Bên cạnh đó, SBT cũng sẽ trình lên việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và người có liên quan tới các thành viên trên trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật. Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất được kiểm toàn của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến hết 31/12/2017.

Trong tiến trình Đại hội, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SBT 39.6 +1.2 +2.99% 4,494,600

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán