Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

DIC: Giảm cổ tức năm 2015 từ 5% xuống còn 3.5%

Với lý do "phù hợp với nguồn thực tế trên BCTC kiểm toán năm 2015 và quy định của pháp luật", HĐQT  CTCP Đầu tư và thương mại DIC (HOSE: DIC) đã quyết định giảm cổ tức chi trả năm 2015 từ 5% xuống còn 3.5%.

Được biết, theo BCTC hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016 của DIC thì dòng tiền từ hoạt độnh kinh doanh âm 77.6 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần âm 18 tỷ, tiền và tương đương tiền cuối năm là dương 22 tỷ đồng. Để chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt như dự tính ban đầu thì công ty phải cần gần tới 35 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20161012_20161012 - DIC - NQ HDQT ve viec dieu chinh ty le chi tra co tuc 2015.pdf

Từ khóa: DIC, cổ tức

DIC: Giảm cổ tức năm 2015 từ 5% xuống còn 3.5%

Với lý do "phù hợp với nguồn thực tế trên BCTC kiểm toán năm 2015 và quy định của pháp luật", HĐQT  CTCP Đầu tư và thương mại DIC (HOSE: DIC) đã quyết định giảm cổ tức chi trả năm 2015 từ 5% xuống còn 3.5%.

Được biết, theo BCTC hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016 của DIC thì dòng tiền từ hoạt độnh kinh doanh âm 77.6 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần âm 18 tỷ, tiền và tương đương tiền cuối năm là dương 22 tỷ đồng. Để chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt như dự tính ban đầu thì công ty phải cần gần tới 35 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20161012_20161012 - DIC - NQ HDQT ve viec dieu chinh ty le chi tra co tuc 2015.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DIC 7.4 0.0 -0.14% 20,120

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VNM 9,350.33 113% 7,300 19.3
 • GAS 7,110.49 100% 3,721 14.4
 • DCM 619.83 96% 1,171 9.1
 • VCF 380.95 152% 14,333 11.2
 • PGS 341.7 110% 6,861 2.6
 • VTO 86.96 101% 1,103 7.4
 • STG 86.39 284% 2,352 10
 • VIP 83.27 116% 1,259 5.8
 • CLL 81.33 100% 2,392 11.1
 • VPS 77.59 - 4,245 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán