Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1857.6 ha xuống còn 1787.6 ha, trong đó Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt giảm từ 99.4 ha xuống còn 29.4 ha. Đồng thời, bổ sung Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa với diện tích 77.81 ha.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An không thay đổi.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An tổ chức thực hiện Quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật về đầu tư; lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các thủ tục về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xử lý nước thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với phần diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt được điều chỉnh giảm (70 ha), UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm quy hoạch, xác định quy mô, mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở và đất đai có liên quan./.

Từ khóa: Điều chỉnh quy hoạch, khu công nghiệp, tỉnh Long An

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1857.6 ha xuống còn 1787.6 ha, trong đó Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt giảm từ 99.4 ha xuống còn 29.4 ha. Đồng thời, bổ sung Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa với diện tích 77.81 ha.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An không thay đổi.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An tổ chức thực hiện Quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật về đầu tư; lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các thủ tục về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xử lý nước thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với phần diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt được điều chỉnh giảm (70 ha), UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm quy hoạch, xác định quy mô, mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở và đất đai có liên quan./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán