Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

DIG: Chính thức giải thể Sông Đà DIC

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo chính thức giải thể CTCP Sông Đà DIC do chủ trương thay đổi nhà đầu tư của dự án.

Cụ thể, Sông Đà DIC là công ty con của DIG, được thành lập để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 Hà Nội -  Thái Nguyên. Tuy nhiên do chủ trương thay đổi nhà đầu tư của dự án, công ty đã thông báo quyết định giải thể trong tháng 10/2013.

Ngày 04/10/2016, DIG đã nhận được thông báo không số của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội về việc giải thể CTCP Sông Đà DIC. Theo đó, ngày 06/09/2016, Sông Đà DIC đã chính thức được giải thể.

Tài liệu đính kèm:
20161007_20161007 - DIG - CBTT vv Giai the Song Da DIC.pdf

Từ khóa: DIG, giải thể

DIG: Chính thức giải thể Sông Đà DIC

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo chính thức giải thể CTCP Sông Đà DIC do chủ trương thay đổi nhà đầu tư của dự án.

Cụ thể, Sông Đà DIC là công ty con của DIG, được thành lập để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 Hà Nội -  Thái Nguyên. Tuy nhiên do chủ trương thay đổi nhà đầu tư của dự án, công ty đã thông báo quyết định giải thể trong tháng 10/2013.

Ngày 04/10/2016, DIG đã nhận được thông báo không số của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội về việc giải thể CTCP Sông Đà DIC. Theo đó, ngày 06/09/2016, Sông Đà DIC đã chính thức được giải thể.

Tài liệu đính kèm:
20161007_20161007 - DIG - CBTT vv Giai the Song Da DIC.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • DIC 6.9 +0.1 +1.18% 1,000
 • DIG 14.9 -0.1 -0.34% 39,380

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán