Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Doanh nghiệp mong muốn sự phối hợp đồng bộ của cơ quan chức năng

Theo báo Chinhphu, nhiều khi sự phối hợp đồng bộ giữa một số bộ, ngành còn chưa tốt khiến doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, nhất là trong quá trình triển khai các quy định mới vì ở đó, vẫn còn tồn tại những khúc mắc trong hoạt động giao dịch của DN với các cơ quan thuế, hải quan. Đây là vấn đề DN mong muốn được tháo gỡ.

Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” do Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính) và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày 30/9.

Thủ tục điện tử chưa thống nhất

Thời gian qua, chủ trương của Bộ Tài chính về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách mới góp phần tích cực hỗ trợ cộng đồng DN thực hiện tốt các chính sách liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các quy định mới, vẫn còn tồn tại những khúc mắc trong hoạt động giao dịch của DN với các cơ quan thuế, hải quan. Những nguyên nhân một phần từ chính một số hạn chế ở phía các DN trong việc nắm bắt các chính sách mới. Nhưng một phần là do các đơn vị cấp dưới thực hiện triển khai đôi khi chưa áp dụng thống nhất, chưa có sự phối hợp thật sự đồng bộ giữa các đơn vị bộ, ngành.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch HĐTV Công ty tư vấn và Kế toán FAC cho biết, các thủ tục đăng ký của ngành Thuế đa số áp dụng điện tử nhưng cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh lại vẫn yêu cầu phải có giấy tờ. Ngay cả hoạt động khai nộp thuế điện tử, trường khai có số ký tự quá ngắn (210 ký tự), trước đây nộp 3 khoản/1 giấy nộp tiền thì nay phải tách mỗi khoản 1 giấy, khiến DN tốn kém thêm chi phí.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đề xuất Nhà nước cần tạo điều kiện về chính sách cũng như kỹ thuật để doanh nghiệp chủ động lựa chọn đại lý thuế một cách thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục đăng ký dịch vụ đại lý thuế cho DN.

Còn ông Trần Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo cán bộ và Tư vấn tài chính-kế toán-thuế (CENSTAF) cho biết, có không ít DN còn lúng túng trong việc hoàn thiện các hóa đơn trong hồ sơ xuất khẩu. Vì vậy DN cần có thêm hướng dẫn làm căn cứ thuận tiện hơn để họ tránh được rủi ro do sự chưa khớp nhau giữa các quy định.

Doanh nghiệp cũng phải thay đổi

Đại diện cơ quan thuế đã giải đáp vướng mắc của DN liên quan đến chính sách thuế.  Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) thẳng thắn cho rằng hiện tại vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa một số bộ ngành, ví dụ các thủ tục đăng ký của ngành thuế đa số áp dụng điện tử nhưng cơ quan quản lý đăng ký  kinh doanh vẫn yêu cầu phải có giấy, khiến DN lúng túng. Tuy nhiên, trong hoạt động giao dịch với cơ quan thuế, hải quan thì DN cũng có nhiều nhân viên nghiệp vụ chưa tốt. Có DN thường thuê “cò mồi”, đôi khi vừa mất tiền lại không được việc.

Do đó, DN cần bố trí đào tạo cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững việc tuân thủ nghiêm các chính sách thuế và hải quan (hiện tại đã tương đối đầy đủ).

Về những điểm mới đáng lưu ý liên quan đến các luật thuế mới, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế được sửa đổi trên cả 3 trục căn bản là phạm vi, đối tượng chịu thuế hay danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế; giá làm cơ sở, căn cứ tính thuế (giá tính thuế); mức thuế suất...

http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Doanh-nghiep-mong-muon-su-phoi-hop-dong-bo-cua-co-quan-chuc-nang/287929.vgp 

Từ khóa: Bộ Tài chính, Doanh nghiệp

Doanh nghiệp mong muốn sự phối hợp đồng bộ của cơ quan chức năng

Theo báo Chinhphu, nhiều khi sự phối hợp đồng bộ giữa một số bộ, ngành còn chưa tốt khiến doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, nhất là trong quá trình triển khai các quy định mới vì ở đó, vẫn còn tồn tại những khúc mắc trong hoạt động giao dịch của DN với các cơ quan thuế, hải quan. Đây là vấn đề DN mong muốn được tháo gỡ.

Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” do Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính) và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày 30/9.

Thủ tục điện tử chưa thống nhất

Thời gian qua, chủ trương của Bộ Tài chính về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách mới góp phần tích cực hỗ trợ cộng đồng DN thực hiện tốt các chính sách liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các quy định mới, vẫn còn tồn tại những khúc mắc trong hoạt động giao dịch của DN với các cơ quan thuế, hải quan. Những nguyên nhân một phần từ chính một số hạn chế ở phía các DN trong việc nắm bắt các chính sách mới. Nhưng một phần là do các đơn vị cấp dưới thực hiện triển khai đôi khi chưa áp dụng thống nhất, chưa có sự phối hợp thật sự đồng bộ giữa các đơn vị bộ, ngành.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch HĐTV Công ty tư vấn và Kế toán FAC cho biết, các thủ tục đăng ký của ngành Thuế đa số áp dụng điện tử nhưng cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh lại vẫn yêu cầu phải có giấy tờ. Ngay cả hoạt động khai nộp thuế điện tử, trường khai có số ký tự quá ngắn (210 ký tự), trước đây nộp 3 khoản/1 giấy nộp tiền thì nay phải tách mỗi khoản 1 giấy, khiến DN tốn kém thêm chi phí.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đề xuất Nhà nước cần tạo điều kiện về chính sách cũng như kỹ thuật để doanh nghiệp chủ động lựa chọn đại lý thuế một cách thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục đăng ký dịch vụ đại lý thuế cho DN.

Còn ông Trần Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo cán bộ và Tư vấn tài chính-kế toán-thuế (CENSTAF) cho biết, có không ít DN còn lúng túng trong việc hoàn thiện các hóa đơn trong hồ sơ xuất khẩu. Vì vậy DN cần có thêm hướng dẫn làm căn cứ thuận tiện hơn để họ tránh được rủi ro do sự chưa khớp nhau giữa các quy định.

Doanh nghiệp cũng phải thay đổi

Đại diện cơ quan thuế đã giải đáp vướng mắc của DN liên quan đến chính sách thuế.  Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) thẳng thắn cho rằng hiện tại vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa một số bộ ngành, ví dụ các thủ tục đăng ký của ngành thuế đa số áp dụng điện tử nhưng cơ quan quản lý đăng ký  kinh doanh vẫn yêu cầu phải có giấy, khiến DN lúng túng. Tuy nhiên, trong hoạt động giao dịch với cơ quan thuế, hải quan thì DN cũng có nhiều nhân viên nghiệp vụ chưa tốt. Có DN thường thuê “cò mồi”, đôi khi vừa mất tiền lại không được việc.

Do đó, DN cần bố trí đào tạo cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững việc tuân thủ nghiêm các chính sách thuế và hải quan (hiện tại đã tương đối đầy đủ).

Về những điểm mới đáng lưu ý liên quan đến các luật thuế mới, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế được sửa đổi trên cả 3 trục căn bản là phạm vi, đối tượng chịu thuế hay danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế; giá làm cơ sở, căn cứ tính thuế (giá tính thuế); mức thuế suất...

http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Doanh-nghiep-mong-muon-su-phoi-hop-dong-bo-cua-co-quan-chuc-nang/287929.vgp 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán