Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

DRH: Hoạt động tài chính "cứu cánh", quý 3 có lãi ròng hơn 2 tỷ

Theo BCTC quý 3/2016, CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ứớc đạt doanh thu thuần hơn 9 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng giảm 63%, chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3/2016, doanh thu thuần của DRH giảm 70% xuống mức gần 9.4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ bán bất động sản giảm mạnh chỉ đạt gần1.5 tỷ đồng (quý 3/2015 đạt gần 23 tỷ đồng). Bên cạnh đó, doanh thu từ phân bón cũng sụt giảm chỉ còn hơn 5 tỷ đồng. Trừ giá vốn hàng bán, DRH có khoản lãi gộp giảm 77%, chỉ đạt gần 2.7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của DRH trong kỳ có chuyển biến lớn khi mang về hơn 11 tỷ đồng doanh thu, bỏ xa con số 1 tỷ đồng trong quý 3/2015. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cũng tăng mạnh từ 1.5 tỷ lên hơn 5.3 tỷ đồng. Công ty không thuyết minh rõ nguồn thu tài chính đến từ đâu.

Kết thúc quý 3/2016, sau khi trừ các chi phí, DRH có khoản lãi ròng gần 2.5 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, DRH đạt doanh thu thuần gần 76.5 tỷ đồng, giảm 34% so với 9 tháng đầu năm 2015, chỉ tương đương 22% kế hoạch năm. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ hơn 2 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 đạt hơn 12 tỷ đồng), tuy nhiên nhờ khoản lãi khác gần 20 tỷ đồng, DRH ghi nhận lãi ròng 9 tháng gần 18.7 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 28% chỉ tiêu năm. Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào cuối tháng 9, DRH đã dự báo lãi ròng 9 tháng đạt 24 tỷ đồng, nhưng kết quả cho trong kỳ không được như dự kiến.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tài sản ngắn hạn hơn 118 tỷ đồng, giảm 67% so với cuối quý 2 và vẫn tập trung chủ yếu ở khoản phải thu ngắn hạn khác với hơn 86.6 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 73%). Tài sản dài hạn của DRH tăng mạnh 59% so với cuối quý 2/2016 lên mức 542.8 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng gần gấp đôi lên mức 542 tỷ đồng, do đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng từ 239 tỷ lên gần 493 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, DRH hiện nắm giữ hơn 7 triệu cp của các công ty liên doanh liên kết ứng giá trị hơn 70 tỷ đồng và hơn 5.2 triệu cp từ các công ty khác với giá trị hơn 493 tỷ đồng./.

Báo cáo tài chính quý 3/2016

Từ khóa: DRH, lãi ròng, quý 3, lũy kế 9 tháng

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

DRH: Hoạt động tài chính "cứu cánh", quý 3 có lãi ròng hơn 2 tỷ

Theo BCTC quý 3/2016, CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ứớc đạt doanh thu thuần hơn 9 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng giảm 63%, chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3/2016, doanh thu thuần của DRH giảm 70% xuống mức gần 9.4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ bán bất động sản giảm mạnh chỉ đạt gần1.5 tỷ đồng (quý 3/2015 đạt gần 23 tỷ đồng). Bên cạnh đó, doanh thu từ phân bón cũng sụt giảm chỉ còn hơn 5 tỷ đồng. Trừ giá vốn hàng bán, DRH có khoản lãi gộp giảm 77%, chỉ đạt gần 2.7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của DRH trong kỳ có chuyển biến lớn khi mang về hơn 11 tỷ đồng doanh thu, bỏ xa con số 1 tỷ đồng trong quý 3/2015. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cũng tăng mạnh từ 1.5 tỷ lên hơn 5.3 tỷ đồng. Công ty không thuyết minh rõ nguồn thu tài chính đến từ đâu.

Kết thúc quý 3/2016, sau khi trừ các chi phí, DRH có khoản lãi ròng gần 2.5 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, DRH đạt doanh thu thuần gần 76.5 tỷ đồng, giảm 34% so với 9 tháng đầu năm 2015, chỉ tương đương 22% kế hoạch năm. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ hơn 2 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 đạt hơn 12 tỷ đồng), tuy nhiên nhờ khoản lãi khác gần 20 tỷ đồng, DRH ghi nhận lãi ròng 9 tháng gần 18.7 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 28% chỉ tiêu năm. Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào cuối tháng 9, DRH đã dự báo lãi ròng 9 tháng đạt 24 tỷ đồng, nhưng kết quả cho trong kỳ không được như dự kiến.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tài sản ngắn hạn hơn 118 tỷ đồng, giảm 67% so với cuối quý 2 và vẫn tập trung chủ yếu ở khoản phải thu ngắn hạn khác với hơn 86.6 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 73%). Tài sản dài hạn của DRH tăng mạnh 59% so với cuối quý 2/2016 lên mức 542.8 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng gần gấp đôi lên mức 542 tỷ đồng, do đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng từ 239 tỷ lên gần 493 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, DRH hiện nắm giữ hơn 7 triệu cp của các công ty liên doanh liên kết ứng giá trị hơn 70 tỷ đồng và hơn 5.2 triệu cp từ các công ty khác với giá trị hơn 493 tỷ đồng./.

Báo cáo tài chính quý 3/2016

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DRH 27.5 -0.4 -1.43% 251,150

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán