Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

DSN: Chưa tìm được dự án mở rộng, 80% tổng tài sản là tiền gửi dưới 1 năm

Trong nhiều năm nay, CTCP Công viên nước Đầm Sen có mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng thêm khu vui chơi giải trí mới, nhưng đến thời điểm cuối quý 3 thì dường như vẫn chưa tìm được cơ sở hạ tầng (khu đất) để thực hiện dự án.

* ĐHĐCĐ Đầm Sen Nước 2016: Giải bài toán mở rộng quy mô ra sao?

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, ông Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT cho biết việc tìm được cơ sở hạ tầng là vấn đề nan giải để mở rộng quy mô, tăng sức cạnh tranh, hơn nữa đến năm 2017 sẽ kết thúc chu kỳ thuê đất 20 năm. Tuy nhiên, kế hoạch nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện được do Công ty chỉ có thể thuê đất nhà nước chứ không thể mua hay thuê của tư nhân được. Đối với việc xin cấp đất thì vô cùng khó khăn, rất nhiều thủ tục và phải trải qua đấu giá công khai, đồng thời việc thay đổi luân chuyển cán bộ Nhà nước gần đây cũng làm chậm tiến trình xin thủ tục.

Cũng tại Đại hội, ông Hưng tiết lộ Công ty đang đeo bám hai dự án và hy vọng một dự án trong địa bàn thành phố với số vốn 50 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm nay.

Thế nhưng, theo BCTC quý 3/2016 của DSN thì khoản mục chi phí xây dựng cở bản dở dang không có phát sinh, khoản mục tài sản cố định hữu hình chỉ tăng 0.2 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: BCTC riêng lẻ quý 3/2016

Mặt khác, DSN đang có khoản đầu tư tài chính là hơn 178 tỷ đồng, trong đó 169 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng chiếm 80% tồng tài sản.

Như vậy rất có thể Công ty vẫn chưa tìm được dự án như đã định.

  

Tài khoản Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Tài sản cố định hữu hình: Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Tài liệu đính kèm:

DSN_Baocaotaichinh_Q3_2016.pdf

Từ khóa: DSN, quý 3, mở rộng

DSN: Chưa tìm được dự án mở rộng, 80% tổng tài sản là tiền gửi dưới 1 năm

Trong nhiều năm nay, CTCP Công viên nước Đầm Sen có mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng thêm khu vui chơi giải trí mới, nhưng đến thời điểm cuối quý 3 thì dường như vẫn chưa tìm được cơ sở hạ tầng (khu đất) để thực hiện dự án.

* ĐHĐCĐ Đầm Sen Nước 2016: Giải bài toán mở rộng quy mô ra sao?

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, ông Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT cho biết việc tìm được cơ sở hạ tầng là vấn đề nan giải để mở rộng quy mô, tăng sức cạnh tranh, hơn nữa đến năm 2017 sẽ kết thúc chu kỳ thuê đất 20 năm. Tuy nhiên, kế hoạch nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện được do Công ty chỉ có thể thuê đất nhà nước chứ không thể mua hay thuê của tư nhân được. Đối với việc xin cấp đất thì vô cùng khó khăn, rất nhiều thủ tục và phải trải qua đấu giá công khai, đồng thời việc thay đổi luân chuyển cán bộ Nhà nước gần đây cũng làm chậm tiến trình xin thủ tục.

Cũng tại Đại hội, ông Hưng tiết lộ Công ty đang đeo bám hai dự án và hy vọng một dự án trong địa bàn thành phố với số vốn 50 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm nay.

Thế nhưng, theo BCTC quý 3/2016 của DSN thì khoản mục chi phí xây dựng cở bản dở dang không có phát sinh, khoản mục tài sản cố định hữu hình chỉ tăng 0.2 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: BCTC riêng lẻ quý 3/2016

Mặt khác, DSN đang có khoản đầu tư tài chính là hơn 178 tỷ đồng, trong đó 169 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng chiếm 80% tồng tài sản.

Như vậy rất có thể Công ty vẫn chưa tìm được dự án như đã định.

  

Tài khoản Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Tài sản cố định hữu hình: Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Tài liệu đính kèm:

DSN_Baocaotaichinh_Q3_2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DSN 54.0 +0.1 +0.19% 7,350

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • VCR (3.98) - - 83
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán