Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Dư nợ công đã sát ngưỡng 65% GDP

Ngày 17-10, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Theo đó, con số ước bội chi NSNN năm 2016 là 254,000 tỷ đồng, như vậy dư nợ công là 64.98% GDP, đã sát ngưỡng 65% GDP.

Cụ thể, về năm ngân sách 2016, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, tổng thu NSNN ước tăng so với dự toán 2.4% (24,500 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa ước tăng 5.6% dự toán, thu từ dầu thô ước chỉ đạt 72.5% dự toán, thu từ xuất, nhập khẩu hụt 2.9% dự toán.

Về thu nội địa, theo Ủy ban TCNS, mặc dù thu nội địa tăng so với dự toán (5.6%, tương đương 44,000 tỷ đồng) nhưng trên thực tế, các khoản tăng chủ yếu là do điều chỉnh chính sách, tăng thu từ đất đai. Do đó, để đạt được số ước thực hiện như Chính phủ báo cáo thì thu NSNN quý 4 sẽ phải nỗ lực rất lớn, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Về chi NSNN năm 2016, Chính phủ ước thực hiện chi NSNN cả năm bằng 101.9% dự toán, tăng 24,500 tỷ đồng. Theo đó xét đến cân đối và bội chi NSNN, Chính phủ báo cáo số ước bội chi NSNN năm 2016 là 254,000 tỷ đồng, bằng số Quốc hội quyết định. Với mức bội chi này, dư nợ công là 64.98% GDP, đã sát ngưỡng 65% GDP. Trong đó, dư nợ Chính phủ ở mức 53.1% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 45.7% GDP.

Dự toán NSNN năm 2017 mang một ý nghĩa quan trọng

Đó là nhận định của Ủy ban TCNS trong báo cáo thẩm tra về vấn đề này. Ủy ban TCNS cho rằng, năm 2017, kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu tăng trưởng khá hơn, thương mại toàn cầu vẫn tăng thấp. Ở trong nước, dự báo tăng trưởng kinh tế có khả quan hơn, lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp, song hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thực sự khởi sắc, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế còn khó khăn, biến đổi khí hậu và thiên tai, tác động xấu của ô nhiễm môi trường tiếp tục là những thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, để xây dựng dự toán NSNN năm 2017 đảm bảo sát thực tế, cân đối bền vững, chủ động.

Được biết, Ủy ban TCNS cho rằng, mục tiêu tăng GDP trên 6.7% là khá cao, có thể dẫn đến rủi ro khi dự báo về chỉ tiêu thu, chi NSNN. Vì vậy, có thể nghiên cứu đề xuất với Quốc hội 2 phương án: mức tăng trưởng 6.5% và 6.7%; trường hợp không đạt 6.7% thì Chính phủ cần đổi mới phương pháp điều hành, theo đó sẽ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh sau 6 tháng thực hiện để đảm bảo các cân đối vĩ mô chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó, việc xác định mức tăng GDP theo giá thực tế cần tính toán dựa trên các số liệu dự báo khoa học và sát với thực tế, các tỷ lệ %GDP như bội chi NSNN và nợ công cũng theo đó để tính toán, đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng cân đối NSNN.

Về dự toán thu NSNN, Chính phủ xây dựng dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2017 là 1,212,180 tỷ đồng, tăng 16.7% so với ước thực hiện năm 2016. Theo Ủy ban TCNS, Chính phủ xây dựng mức tăng như vậy là tích cực, song Chính phủ cần tính toán kỹ, bảo đảm tính chủ động trong điều hành NSNN.

Về bội chi NSNN, Chính phủ dự toán bội chi NSNN năm 2017 (theo Luật NSNN năm 2015) khoảng 3.5% GDP. Ủy ban TCNS cho rằng, đây là mức bội chi tích cực, cần kiên định thực hiện mức bội chi này để bảo đảm các tỷ lệ nợ công trong giới hạn an toàn, trong trường hợp thu không đạt dự toán thì phải giảm chi, không tăng bội chi NSNN. Trường hợp tăng thu NSNN thì ưu tiên giảm bội chi theo quy định của Luật NSNN. Đây cần được coi là một nguyên tắc quan trọng trong điều hành NSNN trong giai đoạn ổn định ngân sách mới 2017-2020./.

Từ khóa: Thường vụ Quốc hội, tổng thu NSNN, GDP

Dư nợ công đã sát ngưỡng 65% GDP

Ngày 17-10, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Theo đó, con số ước bội chi NSNN năm 2016 là 254,000 tỷ đồng, như vậy dư nợ công là 64.98% GDP, đã sát ngưỡng 65% GDP.

Cụ thể, về năm ngân sách 2016, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, tổng thu NSNN ước tăng so với dự toán 2.4% (24,500 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa ước tăng 5.6% dự toán, thu từ dầu thô ước chỉ đạt 72.5% dự toán, thu từ xuất, nhập khẩu hụt 2.9% dự toán.

Về thu nội địa, theo Ủy ban TCNS, mặc dù thu nội địa tăng so với dự toán (5.6%, tương đương 44,000 tỷ đồng) nhưng trên thực tế, các khoản tăng chủ yếu là do điều chỉnh chính sách, tăng thu từ đất đai. Do đó, để đạt được số ước thực hiện như Chính phủ báo cáo thì thu NSNN quý 4 sẽ phải nỗ lực rất lớn, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Về chi NSNN năm 2016, Chính phủ ước thực hiện chi NSNN cả năm bằng 101.9% dự toán, tăng 24,500 tỷ đồng. Theo đó xét đến cân đối và bội chi NSNN, Chính phủ báo cáo số ước bội chi NSNN năm 2016 là 254,000 tỷ đồng, bằng số Quốc hội quyết định. Với mức bội chi này, dư nợ công là 64.98% GDP, đã sát ngưỡng 65% GDP. Trong đó, dư nợ Chính phủ ở mức 53.1% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 45.7% GDP.

Dự toán NSNN năm 2017 mang một ý nghĩa quan trọng

Đó là nhận định của Ủy ban TCNS trong báo cáo thẩm tra về vấn đề này. Ủy ban TCNS cho rằng, năm 2017, kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu tăng trưởng khá hơn, thương mại toàn cầu vẫn tăng thấp. Ở trong nước, dự báo tăng trưởng kinh tế có khả quan hơn, lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp, song hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thực sự khởi sắc, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế còn khó khăn, biến đổi khí hậu và thiên tai, tác động xấu của ô nhiễm môi trường tiếp tục là những thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, để xây dựng dự toán NSNN năm 2017 đảm bảo sát thực tế, cân đối bền vững, chủ động.

Được biết, Ủy ban TCNS cho rằng, mục tiêu tăng GDP trên 6.7% là khá cao, có thể dẫn đến rủi ro khi dự báo về chỉ tiêu thu, chi NSNN. Vì vậy, có thể nghiên cứu đề xuất với Quốc hội 2 phương án: mức tăng trưởng 6.5% và 6.7%; trường hợp không đạt 6.7% thì Chính phủ cần đổi mới phương pháp điều hành, theo đó sẽ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh sau 6 tháng thực hiện để đảm bảo các cân đối vĩ mô chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó, việc xác định mức tăng GDP theo giá thực tế cần tính toán dựa trên các số liệu dự báo khoa học và sát với thực tế, các tỷ lệ %GDP như bội chi NSNN và nợ công cũng theo đó để tính toán, đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng cân đối NSNN.

Về dự toán thu NSNN, Chính phủ xây dựng dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2017 là 1,212,180 tỷ đồng, tăng 16.7% so với ước thực hiện năm 2016. Theo Ủy ban TCNS, Chính phủ xây dựng mức tăng như vậy là tích cực, song Chính phủ cần tính toán kỹ, bảo đảm tính chủ động trong điều hành NSNN.

Về bội chi NSNN, Chính phủ dự toán bội chi NSNN năm 2017 (theo Luật NSNN năm 2015) khoảng 3.5% GDP. Ủy ban TCNS cho rằng, đây là mức bội chi tích cực, cần kiên định thực hiện mức bội chi này để bảo đảm các tỷ lệ nợ công trong giới hạn an toàn, trong trường hợp thu không đạt dự toán thì phải giảm chi, không tăng bội chi NSNN. Trường hợp tăng thu NSNN thì ưu tiên giảm bội chi theo quy định của Luật NSNN. Đây cần được coi là một nguyên tắc quan trọng trong điều hành NSNN trong giai đoạn ổn định ngân sách mới 2017-2020./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán