Nguyên Khôi

“Life is short. Smile while you still have teeth.” ― Mallory Hopkins

Đường cao tốc Bắc - Nam: Phải trình riêng để Quốc hội xét

Để bảo đảm đúng thẩm quyền, chặt chẽ trong sử dụng nguồn lực, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư riêng đối với dự án đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến phía Đông).

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quan điểm này được Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/10 trong báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Hà Nội-Tp.HCM đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,7%).

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô rất lớn, tác động mang tính vùng miền, cần tách riêng trình Quốc hội xem xét.

Có ý kiến đề nghị trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, việc đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến phía Đông) cần tính toán trên cơ sở nguồn lực thực tế, phân kỳ và ưu tiên đầu tư các đoạn, tuyến bức thiết trước, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải phản ánh.

Đặt trong bối cảnh chung, qua giám sát, cơ quan thẩm tra nêu rõ nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giao thông giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng tương đối lớn và phần vốn dự kiến phân bổ giai đoạn 2016 - 2020 cho lĩnh vực này cũng khá cao so với các lĩnh vực khác trong khi vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra, vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế còn hạn chế.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, đầu tư cho hạ tầng giao thông là cần thiết song việc dành một tỷ lệ quá lớn nguồn lực đầu tư cho giao thông đã dẫn đến thu hẹp nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực khác, làm mất cân đối trong phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, đề nghị Chính phủ cân đối nguồn lực đầu tư giữa phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, bảo đảm hài hòa giữa các lĩnh vực, vùng, miền, địa phương.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, đề xuất kế hoạch bố trí, sử dụng vốn đối với các công trình, dự án có tính kết nối vùng, lãnh thổ, tránh việc manh mún, thiếu liên kết trong đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư.

 

http://vneconomy.vn/thoi-su/duong-cao-toc-bac-nam-phai-trinh-rieng-de-quoc-hoi-xet-2016101710079647.htm

Đường cao tốc Bắc - Nam: Phải trình riêng để Quốc hội xét

Để bảo đảm đúng thẩm quyền, chặt chẽ trong sử dụng nguồn lực, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư riêng đối với dự án đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến phía Đông).

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quan điểm này được Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/10 trong báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Hà Nội-Tp.HCM đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,7%).

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô rất lớn, tác động mang tính vùng miền, cần tách riêng trình Quốc hội xem xét.

Có ý kiến đề nghị trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, việc đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến phía Đông) cần tính toán trên cơ sở nguồn lực thực tế, phân kỳ và ưu tiên đầu tư các đoạn, tuyến bức thiết trước, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải phản ánh.

Đặt trong bối cảnh chung, qua giám sát, cơ quan thẩm tra nêu rõ nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giao thông giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng tương đối lớn và phần vốn dự kiến phân bổ giai đoạn 2016 - 2020 cho lĩnh vực này cũng khá cao so với các lĩnh vực khác trong khi vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra, vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế còn hạn chế.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, đầu tư cho hạ tầng giao thông là cần thiết song việc dành một tỷ lệ quá lớn nguồn lực đầu tư cho giao thông đã dẫn đến thu hẹp nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực khác, làm mất cân đối trong phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, đề nghị Chính phủ cân đối nguồn lực đầu tư giữa phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, bảo đảm hài hòa giữa các lĩnh vực, vùng, miền, địa phương.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, đề xuất kế hoạch bố trí, sử dụng vốn đối với các công trình, dự án có tính kết nối vùng, lãnh thổ, tránh việc manh mún, thiếu liên kết trong đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư.

 

http://vneconomy.vn/thoi-su/duong-cao-toc-bac-nam-phai-trinh-rieng-de-quoc-hoi-xet-2016101710079647.htm

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán