Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

EVE: Giám đốc tài chính Sung Ha Kwon đăng ký mua 256,600 cp

Trong khoảng thời gian từ 14/10 đến 11/11/2016, Sung Ha Kwon - Giám đốc tài chính CTCP Everpia đăng ký mua 256,600 cp nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vốn. Số lượng cổ phiếu dự kiến cổ đông này nắm giữ sau giao dịch sẽ tăng từ 5,725 cp lên 262,325 cp, tương đương 0.6% vốn điều lệ của EVE.

Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - EVE - Thong bao giao dich cua co dong noi bo (CFO_Sung Ha Kwon).pdf

Từ khóa: EVE, Sung Ha Kwon

EVE: Giám đốc tài chính Sung Ha Kwon đăng ký mua 256,600 cp

Trong khoảng thời gian từ 14/10 đến 11/11/2016, Sung Ha Kwon - Giám đốc tài chính CTCP Everpia đăng ký mua 256,600 cp nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vốn. Số lượng cổ phiếu dự kiến cổ đông này nắm giữ sau giao dịch sẽ tăng từ 5,725 cp lên 262,325 cp, tương đương 0.6% vốn điều lệ của EVE.

Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - EVE - Thong bao giao dich cua co dong noi bo (CFO_Sung Ha Kwon).pdf

Thảo luận

Đăng nhập x