Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

FID: Tạm dừng thu hồi 75 tỷ đồng tiền tạm ứng

HĐQT CTCP Đầu tư & Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (HNX: FID) công bố nghị quyết thông qua việc tạm dừng thu hồi 75 tỷ đồng tiền đã tạm ứng bồi thường cho việc chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy sản và các cá nhân tại sàn giao dịch bất động sản.

Cụ thể, tạm dừng thu hồi 42 tỷ đồng đã ứng trước cho ông Bùi Đức Hòa - chủ diện tích 110 ha nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng và tạm dừng thu hồi 33 tỷ đồng cho các cá nhân tại sàn giao dịch bất động sản VNDILand.

Được biết 75 tỷ đồng tiền tạm ứng trên chiếm 85% khoản phải thu ngắn hạn của Công ty, tính đến ngày 30/06/2016.

Tài liệu đính kèm:
FID_2016.10.5_1ab16dc_fidcbttbbnqhqtvvtmdngthuhitinngtr.zip

FID: Tạm dừng thu hồi 75 tỷ đồng tiền tạm ứng

HĐQT CTCP Đầu tư & Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (HNX: FID) công bố nghị quyết thông qua việc tạm dừng thu hồi 75 tỷ đồng tiền đã tạm ứng bồi thường cho việc chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy sản và các cá nhân tại sàn giao dịch bất động sản.

Cụ thể, tạm dừng thu hồi 42 tỷ đồng đã ứng trước cho ông Bùi Đức Hòa - chủ diện tích 110 ha nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng và tạm dừng thu hồi 33 tỷ đồng cho các cá nhân tại sàn giao dịch bất động sản VNDILand.

Được biết 75 tỷ đồng tiền tạm ứng trên chiếm 85% khoản phải thu ngắn hạn của Công ty, tính đến ngày 30/06/2016.

Tài liệu đính kèm:
FID_2016.10.5_1ab16dc_fidcbttbbnqhqtvvtmdngthuhitinngtr.zip

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FID 1.8 0.0 0.00% 6,200

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • VCR (3.98) - - 83
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán