Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

FIT: Chuyển đổi 300 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu

HĐQT của CTCP Đầu tư F.I.T đã thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong đợt phát hành hồi tháng 10/2015.

Theo đó, 1 trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10,000 đồng. Thời gian thực hiện tại ngày 27/10/2016.

Được biết vào cuối tháng 10/2015, FIT đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 3%/năm (trả lãi cuối kỳ), giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - FIT - CBTT NQ HDQT so 29 vv chuyen doi TPCD.pdf

Từ khóa: FIT, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu

FIT: Chuyển đổi 300 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu

HĐQT của CTCP Đầu tư F.I.T đã thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong đợt phát hành hồi tháng 10/2015.

Theo đó, 1 trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10,000 đồng. Thời gian thực hiện tại ngày 27/10/2016.

Được biết vào cuối tháng 10/2015, FIT đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 3%/năm (trả lãi cuối kỳ), giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - FIT - CBTT NQ HDQT so 29 vv chuyen doi TPCD.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FIT 4.0 -0.1 -2.91% 2,513,680

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • LTC 0.51 - 111 45.9
 • MPT 6.25 43% 647 11
 • HLY 3.23 86% 3,248 5.2
 • BGM 0.46 - 10 115
 • HKB 10.73 20% 275 12.4
 • VIS 72.85 270% 1,480 15.4
 • TCO 27.64 99% 1,497 7.2
 • BCC 256.58 98% 2,621 6.8
 • SJ1 19.35 81% 2,191 8.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán