Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

FIT: Chuyển đổi 300 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu

HĐQT của CTCP Đầu tư F.I.T đã thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong đợt phát hành hồi tháng 10/2015.

Theo đó, 1 trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10,000 đồng. Thời gian thực hiện tại ngày 27/10/2016.

Được biết vào cuối tháng 10/2015, FIT đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 3%/năm (trả lãi cuối kỳ), giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - FIT - CBTT NQ HDQT so 29 vv chuyen doi TPCD.pdf

Từ khóa: FIT, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu

FIT: Chuyển đổi 300 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu

HĐQT của CTCP Đầu tư F.I.T đã thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong đợt phát hành hồi tháng 10/2015.

Theo đó, 1 trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10,000 đồng. Thời gian thực hiện tại ngày 27/10/2016.

Được biết vào cuối tháng 10/2015, FIT đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 3%/năm (trả lãi cuối kỳ), giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - FIT - CBTT NQ HDQT so 29 vv chuyen doi TPCD.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FIT 5.7 +0.3 +4.61% 3,905,130

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán