Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

GDT: Trả cổ tức tổng tỷ lệ 30% và phát hành 648,272 cp ESOP

HĐQT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành đã thông qua việc trả cổ tức năm 2015 và 2016 với tổng tỷ lệ 30%, đồng thời phát hành 648,272 cp ESOP.

Cụ thể, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất vốn điều lệ của GDT sẽ tăng lên mức hơn 142.6 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2016.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua phương án phát hành 648,272 cp ESOP (tỷ lệ 4.55%) với giá phát hành là 15,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2016, sau khi UBCK Nhà nước thông báo nhận được đầu đủ giấy tờ.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Sau khi hết 24 tháng, sẽ được phép chuyển nhượng 50% lượng cổ phần ESOP sở hữu và được chuyển nhượng toàn bộ lượng còn lại sau 36 tháng./.

Tài liệu đính kèm:

20161007_20161007 - GDT- NQHDQT.pdf

Từ khóa: GDT, cổ tức, ESOP

GDT: Trả cổ tức tổng tỷ lệ 30% và phát hành 648,272 cp ESOP

HĐQT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành đã thông qua việc trả cổ tức năm 2015 và 2016 với tổng tỷ lệ 30%, đồng thời phát hành 648,272 cp ESOP.

Cụ thể, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất vốn điều lệ của GDT sẽ tăng lên mức hơn 142.6 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2016.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua phương án phát hành 648,272 cp ESOP (tỷ lệ 4.55%) với giá phát hành là 15,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2016, sau khi UBCK Nhà nước thông báo nhận được đầu đủ giấy tờ.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Sau khi hết 24 tháng, sẽ được phép chuyển nhượng 50% lượng cổ phần ESOP sở hữu và được chuyển nhượng toàn bộ lượng còn lại sau 36 tháng./.

Tài liệu đính kèm:

20161007_20161007 - GDT- NQHDQT.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GDT 58.0 0.0 0.00% 5,310

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán