Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

GSM: Tổng công ty Sông Đà đăng ký bán hơn 1.1 triệu cp

Nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư theo hợp đồng ủy thác, Tổng công ty Sông Đà đăng ký bán 1,129,750 cp của CTCP Thủy điện Hương Sơn (UPCoM: GSM). Dự kiến sau giao dịch, Tổng công ty Sông đà giảm sở hữu xuống còn 15,384,400 cp (tỷ lệ 53.86%).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 10/10 đến 08/11/2016 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Sông Đà
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,514,150 CP (tỷ lệ 57.82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Hòe
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Xuân Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,129,750 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Ct Sông Đà về việc nhận lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng Ủy thác đầu tư theo cv số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của UBCKNN
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/11/2016.

 

Từ khóa: GSM, TCT Sông Đà

GSM: Tổng công ty Sông Đà đăng ký bán hơn 1.1 triệu cp

Nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư theo hợp đồng ủy thác, Tổng công ty Sông Đà đăng ký bán 1,129,750 cp của CTCP Thủy điện Hương Sơn (UPCoM: GSM). Dự kiến sau giao dịch, Tổng công ty Sông đà giảm sở hữu xuống còn 15,384,400 cp (tỷ lệ 53.86%).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 10/10 đến 08/11/2016 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Sông Đà
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,514,150 CP (tỷ lệ 57.82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Hòe
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Xuân Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,129,750 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Ct Sông Đà về việc nhận lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng Ủy thác đầu tư theo cv số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của UBCKNN
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/11/2016.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán