Tiểu My

Smile!

GTA: Lãi ròng 9 tháng đạt gần 11 tỷ, gần hoàn thành kế hoạch năm

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016.

Cụ thể, trong quý 3/2016, sản lượng tiêu thụ của GTA đạt 8,616 m3, chủ yếu là gỗ sơ chế với lượng tiêu thụ 6,553 m3. Doanh thu bán hàng đạt 126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, GTA ghi nhận doanh thu 368.6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 78.4% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 10.6 tỷ đồng, đạt 92.5% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016

Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 với sản lượng tiêu thụ 9,450 m3 (chủ yếu là gỗ phôi 8,000 m3), doanh thu dự kiến 113.4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vào khoảng 4.7 tỷ đồng.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4/2016
Tài liệu đính kèm:
20161013_20161013 - GTA - NQ, BB DHDCD TN 2016.pdf

Từ khóa: GTA, gỗ Thuận An, ĐHĐCĐ bất thường, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

GTA: Lãi ròng 9 tháng đạt gần 11 tỷ, gần hoàn thành kế hoạch năm

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016.

Cụ thể, trong quý 3/2016, sản lượng tiêu thụ của GTA đạt 8,616 m3, chủ yếu là gỗ sơ chế với lượng tiêu thụ 6,553 m3. Doanh thu bán hàng đạt 126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, GTA ghi nhận doanh thu 368.6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 78.4% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 10.6 tỷ đồng, đạt 92.5% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016

Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 với sản lượng tiêu thụ 9,450 m3 (chủ yếu là gỗ phôi 8,000 m3), doanh thu dự kiến 113.4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vào khoảng 4.7 tỷ đồng.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4/2016
Tài liệu đính kèm:
20161013_20161013 - GTA - NQ, BB DHDCD TN 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GTA 16.0 -0.7 -4.19% 1,860

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán