Tiểu My

Smile!

HAH: Lãi ròng 9 tháng hơn 96 tỷ đồng, đạt 67.5% kế hoạch năm

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 với doanh thu hơn 367 tỷ và lợi nhuận sau thuế 96.5 tỷ đồng, đều đạt 67.5% kế hoạch năm 2016.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, HAH đạt tổng sản lượng hơn 327,000 TEU, tương đương 77.3% kế hoạch năm. Doanh thu đạt hơn 367 tỷ đồng, bằng 67.5 % kế hoạch, bao gồm 202.5 tỷ đồng doanh thu từ khai thác cảng và 164.8 tỷ đồng từ hoạt động vật tải.

Qua đó, HAH ghi nhận mức lãi ròng 96.5 tỷ đồng sau 9 tháng, thực hiện 67.5% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận từ hoạt động khai thác cảng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71.5 tỷ đồng (74%), lợi nhuận từ vận tải đạt 22 tỷ đồng và lợi nhuận từ công ty con, công ty liên kết hơn 3 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, ngày chốt danh sách cổ đông là 26/10 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 09/11 đến 23/11/2016.

Diễn biến giá HAH trong 3 tháng gần đây
Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - HAH - NQ HDQT 0610.pdf

Từ khóa: HAH, kết quả kinh doanh, 9 tháng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

HAH: Lãi ròng 9 tháng hơn 96 tỷ đồng, đạt 67.5% kế hoạch năm

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 với doanh thu hơn 367 tỷ và lợi nhuận sau thuế 96.5 tỷ đồng, đều đạt 67.5% kế hoạch năm 2016.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, HAH đạt tổng sản lượng hơn 327,000 TEU, tương đương 77.3% kế hoạch năm. Doanh thu đạt hơn 367 tỷ đồng, bằng 67.5 % kế hoạch, bao gồm 202.5 tỷ đồng doanh thu từ khai thác cảng và 164.8 tỷ đồng từ hoạt động vật tải.

Qua đó, HAH ghi nhận mức lãi ròng 96.5 tỷ đồng sau 9 tháng, thực hiện 67.5% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận từ hoạt động khai thác cảng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71.5 tỷ đồng (74%), lợi nhuận từ vận tải đạt 22 tỷ đồng và lợi nhuận từ công ty con, công ty liên kết hơn 3 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, ngày chốt danh sách cổ đông là 26/10 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 09/11 đến 23/11/2016.

Diễn biến giá HAH trong 3 tháng gần đây
Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - HAH - NQ HDQT 0610.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HAH 23.2 +0.2 +0.65% 33,600

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán