Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

HCI: Đất vàng Hà Nội đăng ký thoái hết 16% vốn

Trong khoảng thời gian từ 05/10 đến 03/11/2016, CTCP Đất vàng Hà Nội đăng ký thoái hết 16% vốn (836,904 cp) của CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội (UPCoM: HCI) nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Được biết, ông Nguyễn Viết Tường đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HCI và Đất vàng Hà Nội. Trước đó vào ngày 22/09/2016, ông Tường đã bán toàn bộ 156,960 cp HCI.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đất vàng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 836,904 CP (tỷ lệ 16%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Viết Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 836,904 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2016.

Từ khóa: HCI, Đất vàng Hà Nội

HCI: Đất vàng Hà Nội đăng ký thoái hết 16% vốn

Trong khoảng thời gian từ 05/10 đến 03/11/2016, CTCP Đất vàng Hà Nội đăng ký thoái hết 16% vốn (836,904 cp) của CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội (UPCoM: HCI) nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Được biết, ông Nguyễn Viết Tường đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HCI và Đất vàng Hà Nội. Trước đó vào ngày 22/09/2016, ông Tường đã bán toàn bộ 156,960 cp HCI.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đất vàng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 836,904 CP (tỷ lệ 16%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Viết Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 836,904 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/07 09:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • VHG 2.1 +0.01 +0.47% 8,832,450
 • HAI 12.4 +0.80 +6.90% 2,717,570
 • OGC 2.4 +0.03 +1.26% 1,423,410
 • BID 20.5 -0.05 -0.24% 1,218,070
 • ROS 89.8 +0.30 +0.34% 1,092,520

VS - Index26/07 09:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán