Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

HJS: Chi phí lãi vay giảm, lãi ròng 9 tháng hơn 28.5 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm

BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 123 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28.5 tỷ đồng, tăng 21.5% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ chi phí lãi vay sụt giảm.

Tính riêng trong quý 3/2016, doanh thu ghi nhận hơn 41 tỷ đồng, tăng nhẹ 7%. Lợi nhuận trước thuế 10.3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, HJS ghi nhận gần 123 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 78% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 10.5% kéo lợi nhuận gộp giảm 7.5% xuống 53 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm 69% còn 596 triệu đồng. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh 36.5% so năm trước xuống mức 16 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay sụt giảm. Ngoài ra, chi phí khác giảm gần 1.85 tỷ đồng xuống 34 triệu đồng.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế 30.8 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế 28.5 tỷ đồng, tăng 21.5% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, Công ty không có vay và nợ tài chính ngắn hạn, khoản mục này đầu năm là 38 tỷ đồng (vay dài hạn đến hạn trả). Hàng tồn kho giảm 48% xuống còn 418 triệu đồng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tính đến 30/09/2016 của Công ty là dương 53 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm mạnh các khoản phải thu, giảm tiền lãi vay phải trả và giảm tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh./.

Tài liệu đính kèm:
HJS_2016.10.13_3ed9c39_bao_cao_quyet_toan_TCHN_Q3_2016_signed.pdf

 

Từ khóa: HJS, quý 3/2016

HJS: Chi phí lãi vay giảm, lãi ròng 9 tháng hơn 28.5 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm

BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 123 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28.5 tỷ đồng, tăng 21.5% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ chi phí lãi vay sụt giảm.

Tính riêng trong quý 3/2016, doanh thu ghi nhận hơn 41 tỷ đồng, tăng nhẹ 7%. Lợi nhuận trước thuế 10.3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, HJS ghi nhận gần 123 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 78% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 10.5% kéo lợi nhuận gộp giảm 7.5% xuống 53 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm 69% còn 596 triệu đồng. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh 36.5% so năm trước xuống mức 16 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay sụt giảm. Ngoài ra, chi phí khác giảm gần 1.85 tỷ đồng xuống 34 triệu đồng.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế 30.8 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế 28.5 tỷ đồng, tăng 21.5% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, Công ty không có vay và nợ tài chính ngắn hạn, khoản mục này đầu năm là 38 tỷ đồng (vay dài hạn đến hạn trả). Hàng tồn kho giảm 48% xuống còn 418 triệu đồng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tính đến 30/09/2016 của Công ty là dương 53 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm mạnh các khoản phải thu, giảm tiền lãi vay phải trả và giảm tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh./.

Tài liệu đính kèm:
HJS_2016.10.13_3ed9c39_bao_cao_quyet_toan_TCHN_Q3_2016_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HJS 20.0 +0.9 +4.71% 200

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.3)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • CVN 1.41 1.92 - 4.1
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán