Mỹ Hà

"YOU ONLY LIVE ONCE"

HKB: Phải thu và lợi nhuận quý 3 cùng tăng vọt

CTCP Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) công bố BCTC quý 3/2016 với khoản lợi nhuận ròng đột biến 9.4 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 211.3 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoản phải thu của Công ty cũng tăng vọt và dòng tiền hoạt động kinh doanh âm nặng.

Cụ thể, trong quý Công ty ghi nhận 139 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 6.6 lần cùng kỳ năm trước; giá vốn cũng gấp 6.1 lần. Qua đó, lãi gộp đạt 23.6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2.1 tỷ quý 3/2016.

Bên cạnh doanh thu đột biến thì chi phí lãi vay của Công ty cũng tăng mạnh lên 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng lên 1.4 tỷ và chi phí quản lý lên 6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Công ty có lãi ròng đạt 9.4 tỷ, gấp 44 lần cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả kinh doanh đột biến trong quý 3 mà lũy kế 9 tháng đầu năm, HKB ghi nhận doanh thu thuần 463 tỷ đồng, lãi ròng 10.1 tỷ đồng; đồng thời tăng mạnh so với con số 21 tỷ và 3.9 tỷ cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên so với kế hoạch doanh thu 1,200 tỷ và lãi ròng 52.6 tỷ thì Công ty chỉ mới hoàn thành một phần rất nhỏ chưa đến 40% doanh thu và 20% lãi ròng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đi kèm với kết quả kinh doanh đột biến thì khoản phải thu khách hàng của Công ty cũng tăng mạnh. Tính đến cuối quý 3/2016, phải thu khách hàng ngắn hạn của HKB là 142 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 83.9 tỷ thời điểm đầu năm; trong đó khoản phải thu lớn nhất là CT TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An 105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty có khoản phải thu dài hạn từ hợp đồng hợp tác đầu tư 300 tỷ đồng gồm 80 tỷ phải thu từ CT TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai để đầu tư hệ thống logistic, chế biến nông sản và phát triển quỹ đất trồng vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên; 220 tỷ từ CTCP Nông nghiệp Lumex đầu tư phát triển quỹ đất trồng vùng nguyên liệu cây công nghiệp, nông sản phục vụ dự án trồng vùng nguyên liệu và chăn nuôi ở quy mô công nghiệp.

Xét đến dòng tiền, tuy tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác tăng mạnh lên 419.6 tỷ đồng nhưng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ cũng nhảy vọt lên 547 tỷ đồng nên dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty bị âm 147 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước dương 45 tỷ đồng.

Do khoản chi 300 tỷ cho đầu tư góp vốn vào đơn vị khác nên dòng tiền từ đầu tư của Công ty cũng âm 291 tỷ đồng. Nhờ tiền thu từ góp vốn và vay cùng khoản tiền 76 tỷ thời điểm đầu năm mà đến cuối kỳ HKB vẫn còn tiền đương đương tiền 7.6 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
HKB_2016.10.19_5572bba_BCTC_HOP_NHAT_QUY_III___2016.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

HKB: Phải thu và lợi nhuận quý 3 cùng tăng vọt

CTCP Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) công bố BCTC quý 3/2016 với khoản lợi nhuận ròng đột biến 9.4 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 211.3 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoản phải thu của Công ty cũng tăng vọt và dòng tiền hoạt động kinh doanh âm nặng.

Cụ thể, trong quý Công ty ghi nhận 139 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 6.6 lần cùng kỳ năm trước; giá vốn cũng gấp 6.1 lần. Qua đó, lãi gộp đạt 23.6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2.1 tỷ quý 3/2016.

Bên cạnh doanh thu đột biến thì chi phí lãi vay của Công ty cũng tăng mạnh lên 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng lên 1.4 tỷ và chi phí quản lý lên 6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Công ty có lãi ròng đạt 9.4 tỷ, gấp 44 lần cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả kinh doanh đột biến trong quý 3 mà lũy kế 9 tháng đầu năm, HKB ghi nhận doanh thu thuần 463 tỷ đồng, lãi ròng 10.1 tỷ đồng; đồng thời tăng mạnh so với con số 21 tỷ và 3.9 tỷ cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên so với kế hoạch doanh thu 1,200 tỷ và lãi ròng 52.6 tỷ thì Công ty chỉ mới hoàn thành một phần rất nhỏ chưa đến 40% doanh thu và 20% lãi ròng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đi kèm với kết quả kinh doanh đột biến thì khoản phải thu khách hàng của Công ty cũng tăng mạnh. Tính đến cuối quý 3/2016, phải thu khách hàng ngắn hạn của HKB là 142 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 83.9 tỷ thời điểm đầu năm; trong đó khoản phải thu lớn nhất là CT TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An 105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty có khoản phải thu dài hạn từ hợp đồng hợp tác đầu tư 300 tỷ đồng gồm 80 tỷ phải thu từ CT TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai để đầu tư hệ thống logistic, chế biến nông sản và phát triển quỹ đất trồng vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên; 220 tỷ từ CTCP Nông nghiệp Lumex đầu tư phát triển quỹ đất trồng vùng nguyên liệu cây công nghiệp, nông sản phục vụ dự án trồng vùng nguyên liệu và chăn nuôi ở quy mô công nghiệp.

Xét đến dòng tiền, tuy tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác tăng mạnh lên 419.6 tỷ đồng nhưng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ cũng nhảy vọt lên 547 tỷ đồng nên dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty bị âm 147 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước dương 45 tỷ đồng.

Do khoản chi 300 tỷ cho đầu tư góp vốn vào đơn vị khác nên dòng tiền từ đầu tư của Công ty cũng âm 291 tỷ đồng. Nhờ tiền thu từ góp vốn và vay cùng khoản tiền 76 tỷ thời điểm đầu năm mà đến cuối kỳ HKB vẫn còn tiền đương đương tiền 7.6 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
HKB_2016.10.19_5572bba_BCTC_HOP_NHAT_QUY_III___2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HKB 4.5 +0.1 +2.27% 501,650

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán