Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

HSG: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại các chi nhánh ở 3 tỉnh

HĐQT của CTCP Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại chi nhánh thuộc các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen.

Cụ thể, HSG sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản cố định tại chi nhánh Quảng Nam với tổng giá trị hơn 10.2 tỷ đồng (quyền sử dụng đất giá trị 9.6 tỷ đồng và tài sản cố định 601.7 triệu đồng).

Đối với chi nhánh ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, HSG sẽ chuyển nhượng tài sản cố định giá trị lần lượt hơn 1.9 tỷ đồng và 721.6 triệu đồng cho Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - HSG - NQ HDQT vv Chuyen nhuong quyen su dung dat va tai san.pdf

Từ khóa: HSG, chuyển nhượng, tài sản, quyền sử dụng đất

HSG: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại các chi nhánh ở 3 tỉnh

HĐQT của CTCP Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại chi nhánh thuộc các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen.

Cụ thể, HSG sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản cố định tại chi nhánh Quảng Nam với tổng giá trị hơn 10.2 tỷ đồng (quyền sử dụng đất giá trị 9.6 tỷ đồng và tài sản cố định 601.7 triệu đồng).

Đối với chi nhánh ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, HSG sẽ chuyển nhượng tài sản cố định giá trị lần lượt hơn 1.9 tỷ đồng và 721.6 triệu đồng cho Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - HSG - NQ HDQT vv Chuyen nhuong quyen su dung dat va tai san.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HSG 30.0 -0.2 -0.50% 2,344,950

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.3)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • CVN 1.41 1.92 - 4.1
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán