Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Huy động thành công 8,200 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 05/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7,000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn.

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3,321 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4.50-7.20%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3,551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6.10-8.30%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1,451 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.65-8.50%/năm. Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5,213 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.95-9.20%/năm.

Kết quả, KBNN đã huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm, lãi suất trúng thầu 4.90%/năm, thấp hơn 0.86%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm, lãi suất trúng thầu 6.20%/năm, thấp hơn 0.74%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm, lãi suất trúng thầu 7.72%/năm, thấp hơn 0.01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; huy động thành công 4,000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm, lãi suất trúng thầu 7.98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1,200 tỷ đồng, huy động thành công 1,200 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công hơn 258,520 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Từ khóa: Kho bạc Nhà nước, trái phiếu, lãi suất

Huy động thành công 8,200 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 05/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7,000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn.

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3,321 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4.50-7.20%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3,551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6.10-8.30%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1,451 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.65-8.50%/năm. Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5,213 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.95-9.20%/năm.

Kết quả, KBNN đã huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm, lãi suất trúng thầu 4.90%/năm, thấp hơn 0.86%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm, lãi suất trúng thầu 6.20%/năm, thấp hơn 0.74%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm, lãi suất trúng thầu 7.72%/năm, thấp hơn 0.01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; huy động thành công 4,000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm, lãi suất trúng thầu 7.98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1,200 tỷ đồng, huy động thành công 1,200 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công hơn 258,520 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán