Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

HVA: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sơn nâng sở hữu lên 16.66%

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Nông nghiệp Xanh Hưng Việt đã mua 139,300 cp trên tổng số 300,000 cp đăng ký mua từ 19/09 đến 13/10/2016, nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng từ 14.19% lên 16.66%, tương đương 941,200 cp.

Được biết lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì thị trường không thuận lợi, giá mua không được như kỳ vọng.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 801,900 CP (tỷ lệ 14.19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 139,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 941,200 CP (tỷ lệ 16.66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thị trường không thuận lợi, giá mua không được như kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2016./.

Từ khóa: HVA, Nguyễn Ngọc Sơn

HVA: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sơn nâng sở hữu lên 16.66%

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Nông nghiệp Xanh Hưng Việt đã mua 139,300 cp trên tổng số 300,000 cp đăng ký mua từ 19/09 đến 13/10/2016, nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng từ 14.19% lên 16.66%, tương đương 941,200 cp.

Được biết lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì thị trường không thuận lợi, giá mua không được như kỳ vọng.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 801,900 CP (tỷ lệ 14.19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 139,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 941,200 CP (tỷ lệ 16.66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thị trường không thuận lợi, giá mua không được như kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVA 2.5 -0.1 -3.85% 30,800

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán