Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

KAC: Góp vốn vào Kinh doanh nhà Khang An Phú Đông

HĐQT CTCP Đầu tư địa ốc Khang An thông báo về việc góp vốn công ty TNHH Kinh doanh nhà Khang An Phú Đông với tỷ lệ vốn góp 100% (5 tỷ đồng).

 * Địa ốc Khang An lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Tính đến thời điểm 30/06/2016, Địa ốc Khang An đang đầu tư hơn 56 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác.

Nguồn: BCTC sau soát xét quý 2/2016 của KAC
Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - KAC - CBTT gop von vao Cong ty TNHH kinh doanh nha Khang An Phu Dong.pdf

 

Từ khóa: Khang An Phú Đông

KAC: Góp vốn vào Kinh doanh nhà Khang An Phú Đông

HĐQT CTCP Đầu tư địa ốc Khang An thông báo về việc góp vốn công ty TNHH Kinh doanh nhà Khang An Phú Đông với tỷ lệ vốn góp 100% (5 tỷ đồng).

 * Địa ốc Khang An lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Tính đến thời điểm 30/06/2016, Địa ốc Khang An đang đầu tư hơn 56 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác.

Nguồn: BCTC sau soát xét quý 2/2016 của KAC
Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - KAC - CBTT gop von vao Cong ty TNHH kinh doanh nha Khang An Phu Dong.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • KAC 16.9 -1.3 -6.89% 380

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • VCR (3.98) - - 83
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán