Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

KDH: Phát hành 54 triệu cp thưởng, tỷ lệ 30%

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành 54 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 30%

Tổng số lượng cổ phần sau phát hành tăng lên 234 triệu cp.

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015. Được biết, thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán của Công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2015 gần 1,160 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm 2016, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - KDH - CBTT vv Trien khai phuong an phat hanh co phieu thuong + NQ HDQT.pdf

 

KDH: Phát hành 54 triệu cp thưởng, tỷ lệ 30%

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành 54 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 30%

Tổng số lượng cổ phần sau phát hành tăng lên 234 triệu cp.

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015. Được biết, thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán của Công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2015 gần 1,160 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm 2016, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - KDH - CBTT vv Trien khai phuong an phat hanh co phieu thuong + NQ HDQT.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • KDH 28.0 +0.2 +0.72% 50,850

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán