Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Kiểm tra nội bộ ngành thuế phát hiện sai phạm hơn 8 tỷ đồng

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thuế đã tiến hành 1,306 cuộc kiểm tra nội bộ. Trong đó, có 1,170 cuộc theo kế hoạch và 129 cuộc đột xuất, đạt 69.6% so với kế hoạch được giao.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chủ động rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT; chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý nợ thuế và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và cải cách thủ tục hành chính.

Qua quá trình kiểm tra nội bộ, phát hiện số tiền thuế sai phạm hơn 8 tỷ đồng. Cụ thể, sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục quy định trong thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp và phúc tra tại doanh nghiệp đối với những hồ sơ thanh tra, kiểm tra phát hiện có mâu thuẫn, không chính xác số tiền 5.4 tỷ đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc quản lý nợ, thu nợ số tiền là 102 triệu đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh số tiền là 1.1 tỷ đồng; sai phạm do cán bộ thuế nộp chậm tiền thuế vào NSNN, chiếm dụng tiền thuế số tiền là 222 triệu  đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc tính thu lệ phí trước bạ, thu khác và thuế TNCN số tiền là 1.1 tỷ đồng...

Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời; rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục để chấn chỉnh công tác quản lý thuế trong nội bộ hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế./.

Từ khóa: nội bộ ngành Thuế, sai phạm, nợ thuế

Kiểm tra nội bộ ngành thuế phát hiện sai phạm hơn 8 tỷ đồng

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thuế đã tiến hành 1,306 cuộc kiểm tra nội bộ. Trong đó, có 1,170 cuộc theo kế hoạch và 129 cuộc đột xuất, đạt 69.6% so với kế hoạch được giao.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chủ động rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT; chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý nợ thuế và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và cải cách thủ tục hành chính.

Qua quá trình kiểm tra nội bộ, phát hiện số tiền thuế sai phạm hơn 8 tỷ đồng. Cụ thể, sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục quy định trong thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp và phúc tra tại doanh nghiệp đối với những hồ sơ thanh tra, kiểm tra phát hiện có mâu thuẫn, không chính xác số tiền 5.4 tỷ đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc quản lý nợ, thu nợ số tiền là 102 triệu đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh số tiền là 1.1 tỷ đồng; sai phạm do cán bộ thuế nộp chậm tiền thuế vào NSNN, chiếm dụng tiền thuế số tiền là 222 triệu  đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc tính thu lệ phí trước bạ, thu khác và thuế TNCN số tiền là 1.1 tỷ đồng...

Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời; rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục để chấn chỉnh công tác quản lý thuế trong nội bộ hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán