Tiểu My

Smile!

KLB: 15/10 chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký và giao dịch tại UPCoM

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo đó, cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật thông tin thì liên hệ với Ngân hàng để thực hiện trước ngày 15/10/2016. Kienlongbank sẽ dừng việc chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật thông tin cho đến khi cổ phiếu Kienlongbank chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM và không chịu trách nhiệm về các giao dịch diễn ra sau ngày 15/10.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cho biết Kienlongbank sẽ tiến hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên UPCOM trong năm 2016 nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và tính ổn định trong hoạt động của ngân hàng.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2015, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản đạt 25,322 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch, tăng 9.6% so với năm 2014; vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 20,081 tỷ đồng, tăng 21% và hoàn thành 97% kế hoạch; cho vay nền kinh tế đạt 16,218 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 211.7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 1.13%; cổ tức được chia bằng tiền mặt là 4%.

Đại hội cũng đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank trong năm 2016 với tổng tài sản dự kiến đạt 29,450 tỷ đồng, tăng 16.3%; tổng vốn huy động đạt 25,500 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ cho vay đạt 19,462 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng; nợ xấu dưới 2.5%.

Tài liệu đính kèm:

Kienlongbank_Nghi quyet chot danh sach co dong.pdf

Từ khóa: Ngân hàng Kiên Long, Kienlongbank, chốt danh sách, đăng ký giao dịch, niêm yết

KLB: 15/10 chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký và giao dịch tại UPCoM

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo đó, cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật thông tin thì liên hệ với Ngân hàng để thực hiện trước ngày 15/10/2016. Kienlongbank sẽ dừng việc chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật thông tin cho đến khi cổ phiếu Kienlongbank chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM và không chịu trách nhiệm về các giao dịch diễn ra sau ngày 15/10.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cho biết Kienlongbank sẽ tiến hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên UPCOM trong năm 2016 nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và tính ổn định trong hoạt động của ngân hàng.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2015, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản đạt 25,322 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch, tăng 9.6% so với năm 2014; vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 20,081 tỷ đồng, tăng 21% và hoàn thành 97% kế hoạch; cho vay nền kinh tế đạt 16,218 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 211.7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 1.13%; cổ tức được chia bằng tiền mặt là 4%.

Đại hội cũng đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank trong năm 2016 với tổng tài sản dự kiến đạt 29,450 tỷ đồng, tăng 16.3%; tổng vốn huy động đạt 25,500 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ cho vay đạt 19,462 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng; nợ xấu dưới 2.5%.

Tài liệu đính kèm:

Kienlongbank_Nghi quyet chot danh sach co dong.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán