Tiến Trần

Do not think too much about the past !!!!

KSC: Trả cổ tức gấp 3 lần thị giá, cổ đông nội bộ vẫn nhất loạt thoái vốn

CTCP Muối Khánh Hòa sắp trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 12%, gấp 3 lần thị giá. Thế nhưng, HĐQT của KSC và người có liên quan lại nhất loạt muốn bán cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo 12/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% của CTCP Muối Khánh Hòa . Tính tổng cả 3 đợt chi trả thì cổ tức năm 2015 của KSC đang ở mức 25% (tương đương 2,500 đồng/cp).

Thị giá của cổ phiếu KSC 1 năm gần đây
Thị giá của cổ phiếu KSC luôn ở mức 400 đồng/cp, không ghi nhận giao dịch

Trong 3 năm trở lại đây, KSC luôn duy trì mức cổ tức khá cao như năm 2012, cổ tức tỷ lệ 16.6% (tương đương 1,660 đồng/cp); năm 2013, tổng tỷ lệ trả cổ tức trong 2 đợt là 18.9% (tương đương 1,890 đồng/cp) và năm 2014, KSC chi trả cổ tức thành 4 đợt với tổng tỷ lệ chi trả là 36% (tương đương 3,600 đồng/cp).

Thế nhưng, giá cổ phiếu KSC lại ở mức rất thấp 400 đồng/cp, được duy trì đi ngang nhiều tháng qua.

Tính ra thì cổ tức mà cổ đông KSC nhận được là rất cao so với thị giá cổ phiếu. Song, từ nửa cuối tháng 9/2016 đến nay, nhiều cổ đông nội bộ của KSC và người có liên quan lại liên tục thực hiện giao dịch bán cổ phần và chỉ duy nhất 2 cá nhân thực hiện giao dịch mua cổ phiếu. Hầu hết các giao dịch được đăng ký thực hiện từ nửa cuối tháng 9/2016 và cho đến ngày 01/10, nhiều giao dịch bán cổ phiếu đã được thực hiện thành công. 

Danh sách cá nhân công bố thông tin giao dịch từ nửa cuối tháng 9 đến nay

Thành viên HĐQT, BKS và người có liên quan thực hiện bán cổ phiếu KSC, chỉ 2 cá nhân thực hiện mua cổ phiếu

Sức khỏe tài chính ổn, KQKD tốt, giá cổ phiếu chưa đến 1k

Điểm đôi nét về tính hình tài chính của KSC, tính đến thời điểm 31/12/2015, doanh nghiệp này có tổng tài sản gần 71.7 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn gần 17.8 tỷ đồng với hơn 5.8 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tài sản dài hạn của KSC ở mức gần 53.9 tỷ đồng, trong đó hầu hết tập trung ở tài sản cố định với hơn 49 tỷ đồng, phần còn lại phân bổ tại một số khoản bất động sản đầu tư và góp vốn vào đơn vị khác.

Xét đến cuối năm 2015, KSC có vốn điều lệ gần 37.4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty có khoản lãi sau thuế chưa phân phối hơn 12 tỷ đồng và gần 6.3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Tổng vay nợ tài chính gần 7 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 4 năm trở lại đây, KSC đạt kết quả khá khả quan. Năm 2012, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, năm 2013 tăng lên hơn 51 tỷ đồng, đạt đỉnh ở mức gần 66 tỷ năm 2014 và hạ xuống còn hơn 60 tỷ đồng trong năm 2015. Theo đó, trong 4 năm, KSC đạt mức lợi nhuận lần lượt là 8.2 tỷ, 9.1 tỷ, 16.9 tỷ và 11.7 tỷ đồng.

KQKD của KSC 4 năm gần đây (Đvt: Triệu đồng)

Mặc dù có tình hình tài chính khá đẹp, cùng với kết quả kinh doanh tương đối tốt trong nhiều năm, thế nhưng thị giá của KSC lại chỉ được tính ở mức trăm đồng/cp. Xét trong 1 năm trở lại đây, mức giá cao nhất mà cổ phiếu KSC đạt được là 1,200 đồng/cp (phiên ngày 15/12/2015) và cũng đã có lúc rơi xuống mức 200 đồng/cp (phiên ngày 05/10/2015)./.

Từ khóa: KSC, cổ tức, thị giá, HĐQT , bán cổ phiếu

KSC: Trả cổ tức gấp 3 lần thị giá, cổ đông nội bộ vẫn nhất loạt thoái vốn

CTCP Muối Khánh Hòa sắp trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 12%, gấp 3 lần thị giá. Thế nhưng, HĐQT của KSC và người có liên quan lại nhất loạt muốn bán cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo 12/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% của CTCP Muối Khánh Hòa . Tính tổng cả 3 đợt chi trả thì cổ tức năm 2015 của KSC đang ở mức 25% (tương đương 2,500 đồng/cp).

Thị giá của cổ phiếu KSC 1 năm gần đây
Thị giá của cổ phiếu KSC luôn ở mức 400 đồng/cp, không ghi nhận giao dịch

Trong 3 năm trở lại đây, KSC luôn duy trì mức cổ tức khá cao như năm 2012, cổ tức tỷ lệ 16.6% (tương đương 1,660 đồng/cp); năm 2013, tổng tỷ lệ trả cổ tức trong 2 đợt là 18.9% (tương đương 1,890 đồng/cp) và năm 2014, KSC chi trả cổ tức thành 4 đợt với tổng tỷ lệ chi trả là 36% (tương đương 3,600 đồng/cp).

Thế nhưng, giá cổ phiếu KSC lại ở mức rất thấp 400 đồng/cp, được duy trì đi ngang nhiều tháng qua.

Tính ra thì cổ tức mà cổ đông KSC nhận được là rất cao so với thị giá cổ phiếu. Song, từ nửa cuối tháng 9/2016 đến nay, nhiều cổ đông nội bộ của KSC và người có liên quan lại liên tục thực hiện giao dịch bán cổ phần và chỉ duy nhất 2 cá nhân thực hiện giao dịch mua cổ phiếu. Hầu hết các giao dịch được đăng ký thực hiện từ nửa cuối tháng 9/2016 và cho đến ngày 01/10, nhiều giao dịch bán cổ phiếu đã được thực hiện thành công. 

Danh sách cá nhân công bố thông tin giao dịch từ nửa cuối tháng 9 đến nay

Thành viên HĐQT, BKS và người có liên quan thực hiện bán cổ phiếu KSC, chỉ 2 cá nhân thực hiện mua cổ phiếu

Sức khỏe tài chính ổn, KQKD tốt, giá cổ phiếu chưa đến 1k

Điểm đôi nét về tính hình tài chính của KSC, tính đến thời điểm 31/12/2015, doanh nghiệp này có tổng tài sản gần 71.7 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn gần 17.8 tỷ đồng với hơn 5.8 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tài sản dài hạn của KSC ở mức gần 53.9 tỷ đồng, trong đó hầu hết tập trung ở tài sản cố định với hơn 49 tỷ đồng, phần còn lại phân bổ tại một số khoản bất động sản đầu tư và góp vốn vào đơn vị khác.

Xét đến cuối năm 2015, KSC có vốn điều lệ gần 37.4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty có khoản lãi sau thuế chưa phân phối hơn 12 tỷ đồng và gần 6.3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Tổng vay nợ tài chính gần 7 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 4 năm trở lại đây, KSC đạt kết quả khá khả quan. Năm 2012, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, năm 2013 tăng lên hơn 51 tỷ đồng, đạt đỉnh ở mức gần 66 tỷ năm 2014 và hạ xuống còn hơn 60 tỷ đồng trong năm 2015. Theo đó, trong 4 năm, KSC đạt mức lợi nhuận lần lượt là 8.2 tỷ, 9.1 tỷ, 16.9 tỷ và 11.7 tỷ đồng.

KQKD của KSC 4 năm gần đây (Đvt: Triệu đồng)

Mặc dù có tình hình tài chính khá đẹp, cùng với kết quả kinh doanh tương đối tốt trong nhiều năm, thế nhưng thị giá của KSC lại chỉ được tính ở mức trăm đồng/cp. Xét trong 1 năm trở lại đây, mức giá cao nhất mà cổ phiếu KSC đạt được là 1,200 đồng/cp (phiên ngày 15/12/2015) và cũng đã có lúc rơi xuống mức 200 đồng/cp (phiên ngày 05/10/2015)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • VCR (3.98) - - 83
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán