Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Kỳ vọng dư nợ tín dụng năm 2016 tăng trưởng 21.82%

Theo báo cáo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) về xu hướng kinh doanh đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7.37% trong quý 4/2016 và tăng trưởng 21.82% trong năm 2016.

Cụ thể, tình hình kinh doanh của đa số các TCTD có sự cải thiện dần trong 3 quý đầu năm 2016. Tại cuộc điều tra lần này (tháng 9/2016), 46.3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”, 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3.7% TCTD nhận định “kém”. Trong quý 4/2016 và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý truớc và năm trước.

Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD trong năm 2016. Lạc quan về triển vọng khả quan của ngành ngân hàng trong quý 4/2016, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7.11% tại cuộc điều tra tháng 6/2016 lên mức 11.68% tại cuộc điều tra tháng 9/2016.

Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7.37% (VND: tăng 7.93% và ngoại tệ: tăng 4.22%) trong quý 4/2016 (cao hơn so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5.17% của quý 3/2016 tại cuộc điều tra kỳ trước) và tăng trưởng 21.82% (VND: tăng 22.95%; ngoại tệ: tăng 8.22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4.5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17.26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20.4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16.85% (giảm 0.72% so với kỳ vọng tại cuộc điều tra kỳ trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng kỳ vọng và thực tế của năm 2015). Điều đáng lưu ý là tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VNĐ nhưng tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng về sự sụt giảm huy động vốn ngoại tệ trong năm 2016 từ mức giảm 0.09% tại cuộc điều tra kỳ trước mở rộng tới mức giảm 6.9% tại cuộc điều tra kỳ này./.

Từ khóa: dư nợ tín dụng, TCTD, tăng trưởng

Kỳ vọng dư nợ tín dụng năm 2016 tăng trưởng 21.82%

Theo báo cáo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) về xu hướng kinh doanh đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7.37% trong quý 4/2016 và tăng trưởng 21.82% trong năm 2016.

Cụ thể, tình hình kinh doanh của đa số các TCTD có sự cải thiện dần trong 3 quý đầu năm 2016. Tại cuộc điều tra lần này (tháng 9/2016), 46.3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”, 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3.7% TCTD nhận định “kém”. Trong quý 4/2016 và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý truớc và năm trước.

Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD trong năm 2016. Lạc quan về triển vọng khả quan của ngành ngân hàng trong quý 4/2016, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7.11% tại cuộc điều tra tháng 6/2016 lên mức 11.68% tại cuộc điều tra tháng 9/2016.

Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7.37% (VND: tăng 7.93% và ngoại tệ: tăng 4.22%) trong quý 4/2016 (cao hơn so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5.17% của quý 3/2016 tại cuộc điều tra kỳ trước) và tăng trưởng 21.82% (VND: tăng 22.95%; ngoại tệ: tăng 8.22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4.5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17.26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20.4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16.85% (giảm 0.72% so với kỳ vọng tại cuộc điều tra kỳ trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng kỳ vọng và thực tế của năm 2015). Điều đáng lưu ý là tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VNĐ nhưng tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng về sự sụt giảm huy động vốn ngoại tệ trong năm 2016 từ mức giảm 0.09% tại cuộc điều tra kỳ trước mở rộng tới mức giảm 6.9% tại cuộc điều tra kỳ này./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán