Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

MCC: Lãi trước thuế 9 tháng 10.9 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm

HĐQT CTCP Gạch ngói cao cấp công bố Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch trong 3 tháng cuối năm.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất hàng hóa của MCC đạt 11.7 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm. Doanh thu 40.7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.9 tỷ đồng, lần lượt đạt 77%, 80% kế hoạch năm.

Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm

Tính riêng trong quý 3, giá trị sản xuất của MCC đạt 4.2 tỷ đồng; doanh thu tăng trưởng 11% lên mức 13.3 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 7% còn 3.8 tỷ đồng.

Công ty dự kiến kế hoạch quý 4/2016 với giá trị sản xuất hàng hóa đạt 4 tỷ đồng, 12.7 tỷ đồng doanh thu và 3.55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy MCC sẽ hoàn thành mục tiêu cả năm đã đề ra nếu thực hiện được kế hoạch quý 4.

Về kế hoạch đầu tư, công ty sẽ triển khai các thủ tục cần thiết để đầu tư 2 nhà máy xay đá công suất 250 tấn/h tại mỏ đá Tân Lập thuộc CTCP Đá Núi Nhỏ; phân bổ chi phí để bù mua đất mỏ và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên nguyên tắc kết thúc mỏ phân bỏ hết chi phí; nghiên cứu tỷ lệ pha trộn để sản xuất gạch hiệu quả, mua đất để mở rộng mỏ sét,....

Tài liệu đính kèm:
MCC_2016.10.18_0c5e5d4_MCC_NQ_HDQT_so__02_NK3_nga_y_13_10_2016_signed.pdf

Từ khóa: MCC, quý 3/2016

MCC: Lãi trước thuế 9 tháng 10.9 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm

HĐQT CTCP Gạch ngói cao cấp công bố Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch trong 3 tháng cuối năm.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất hàng hóa của MCC đạt 11.7 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm. Doanh thu 40.7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.9 tỷ đồng, lần lượt đạt 77%, 80% kế hoạch năm.

Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm

Tính riêng trong quý 3, giá trị sản xuất của MCC đạt 4.2 tỷ đồng; doanh thu tăng trưởng 11% lên mức 13.3 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 7% còn 3.8 tỷ đồng.

Công ty dự kiến kế hoạch quý 4/2016 với giá trị sản xuất hàng hóa đạt 4 tỷ đồng, 12.7 tỷ đồng doanh thu và 3.55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy MCC sẽ hoàn thành mục tiêu cả năm đã đề ra nếu thực hiện được kế hoạch quý 4.

Về kế hoạch đầu tư, công ty sẽ triển khai các thủ tục cần thiết để đầu tư 2 nhà máy xay đá công suất 250 tấn/h tại mỏ đá Tân Lập thuộc CTCP Đá Núi Nhỏ; phân bổ chi phí để bù mua đất mỏ và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên nguyên tắc kết thúc mỏ phân bỏ hết chi phí; nghiên cứu tỷ lệ pha trộn để sản xuất gạch hiệu quả, mua đất để mở rộng mỏ sét,....

Tài liệu đính kèm:
MCC_2016.10.18_0c5e5d4_MCC_NQ_HDQT_so__02_NK3_nga_y_13_10_2016_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MCC 13.6 0.0 0.00% 2,000

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán