Trần Việt

Cứ đi là đến!

Mới có 4 CTCK công bố BCTC tại website của HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC quý 3/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 14/10/2016).

4 Công ty chứng khoán đó bao gồm Chứng khoán Bảo Minh (BMSC), Chứng khoán Hùng Vương (HVS), Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Chứng khoán Việt Nam (VSEC).

Tài liệu đính kèm:
20161017_DS CTCK DA NOP BCTC QUY 3 NAM 2016 (DEN NGAY 14102016).pdf
 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

Mới có 4 CTCK công bố BCTC tại website của HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC quý 3/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 14/10/2016).

4 Công ty chứng khoán đó bao gồm Chứng khoán Bảo Minh (BMSC), Chứng khoán Hùng Vương (HVS), Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Chứng khoán Việt Nam (VSEC).

Tài liệu đính kèm:
20161017_DS CTCK DA NOP BCTC QUY 3 NAM 2016 (DEN NGAY 14102016).pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán