Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

NBS: Phó Chủ tịch HĐQT Trần Minh Thành đăng ký mua 10,000 cp

Cá nhân Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Bến xe Nghệ An đăng ký mua 10,000 cp theo phương thức thỏa thuận và khớp lệch, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.68% lên 7.5%, tương đương 226,400 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Minh Thành
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216,400 CP (tỷ lệ 6.86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/10/2016./.

Từ khóa: NBS, giao dịch, Phó Chủ tịch HĐQT

NBS: Phó Chủ tịch HĐQT Trần Minh Thành đăng ký mua 10,000 cp

Cá nhân Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Bến xe Nghệ An đăng ký mua 10,000 cp theo phương thức thỏa thuận và khớp lệch, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.68% lên 7.5%, tương đương 226,400 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Minh Thành
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216,400 CP (tỷ lệ 6.86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/10/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán