Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

NBW: REE đã mua hơn 1 triệu cp

Trong khoảng thời gian từ 16/09 đến 14/10/2016, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đã mua 1,025,700 cp của CTCP Cấp nước Nhà Bè trong tổng số 1.2 triệu cp đăng ký mua. Sau giao dịch, REE nâng sở hữu tại NBW lên 2,182,100 cp (tỷ lệ 20.02%).

* Sacombank đã thoái hơn 9% vốn của NBW cho REE?

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ điện lạnh
- Mã chứng khoán: NBW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,156,400 CP (tỷ lệ 10.61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,200,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,025,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,182,100 CP (tỷ lệ 20.02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi cho việc đầu tư
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2016.

 

Từ khóa: NBW, REE

NBW: REE đã mua hơn 1 triệu cp

Trong khoảng thời gian từ 16/09 đến 14/10/2016, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đã mua 1,025,700 cp của CTCP Cấp nước Nhà Bè trong tổng số 1.2 triệu cp đăng ký mua. Sau giao dịch, REE nâng sở hữu tại NBW lên 2,182,100 cp (tỷ lệ 20.02%).

* Sacombank đã thoái hơn 9% vốn của NBW cho REE?

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ điện lạnh
- Mã chứng khoán: NBW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,156,400 CP (tỷ lệ 10.61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,200,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,025,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,182,100 CP (tỷ lệ 20.02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi cho việc đầu tư
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2016.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • REE 34.6 -0.4 -1.14% 715,710

Biến động cổ phiếu24/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.1 -0.14 -1.93% 12,575,590
 • OGC 2.5 -0.18 -6.67% 8,511,430
 • ITA 4.2 -0.15 -3.49% 5,804,610
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 5,552,680
 • HHS 4.4 -0.32 -6.75% 4,899,970

VS - Index24/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán