Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

NET: Nhu cầu vay hơn 180 tỷ trong quý 4/2016

HĐQT của CTCP Bột giặt NET đã thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa với hạn mức tín dụng không vượt quá 200 tỷ đồng. Trong quý 4/2016, NET sẽ cần khoản vốn 375 tỷ đồng và trong năm 2017 dự kiến cần gần 421 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2016, tổng nhu cầu vốn của NET là gần 375 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu có gần 160 tỷ đồng, vốn chiếm dụng khác hơn 34.6 tỷ đồng. Theo đó, nhu cầu vay vốn lưu động/ngắn hạn là hơn 180 tỷ đồng.

Trong năm 2017, tổng nhu cầu vốn của NET ở mức 420.6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu có gần 224 tỷ đồng, nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn sẽ ở mức gần 200 tỷ đồng.

Điểm lại kế hoạch kinh doanh, năm 2016, NET dự kiến đạt doanh thu 840 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận dự kiến sẽ giảm gần 8% xuống mức 80 tỷ đồng. Tương tự đối với năm 2017, NET đặt chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 3% so với năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận lại giảm 35%, xuống mức 52 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
NET_2016.10.11_71754e5_NQ_14___Ngay_10_10_2016.pdf

Từ khóa: NET, vay tín dụng,

NET: Nhu cầu vay hơn 180 tỷ trong quý 4/2016

HĐQT của CTCP Bột giặt NET đã thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa với hạn mức tín dụng không vượt quá 200 tỷ đồng. Trong quý 4/2016, NET sẽ cần khoản vốn 375 tỷ đồng và trong năm 2017 dự kiến cần gần 421 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2016, tổng nhu cầu vốn của NET là gần 375 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu có gần 160 tỷ đồng, vốn chiếm dụng khác hơn 34.6 tỷ đồng. Theo đó, nhu cầu vay vốn lưu động/ngắn hạn là hơn 180 tỷ đồng.

Trong năm 2017, tổng nhu cầu vốn của NET ở mức 420.6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu có gần 224 tỷ đồng, nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn sẽ ở mức gần 200 tỷ đồng.

Điểm lại kế hoạch kinh doanh, năm 2016, NET dự kiến đạt doanh thu 840 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận dự kiến sẽ giảm gần 8% xuống mức 80 tỷ đồng. Tương tự đối với năm 2017, NET đặt chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 3% so với năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận lại giảm 35%, xuống mức 52 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
NET_2016.10.11_71754e5_NQ_14___Ngay_10_10_2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • NET 30.5 -1.1 -3.48% 27,800

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán