Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Ngân hàng thương mại có thể hoán đổi nợ nhóm 5 thành vốn góp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

* Dùng ngân sách xử lý nợ xấu: Lợi nhiều, hại ít

Theo đó, thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, các trường hợp góp vốn, mua cổ phần khác của tổ chức tín dụng phải được sự chấp thuận trước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, tổ chức tín dụng được thực hiện hoán đổi nợ thành vốn góp, mua cổ phần theo quy định tại Thông tư này, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện sau: Chỉ được thực hiện đối với nợ thuộc nhóm 5 hoặc nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro; tổng mức góp vốn, mua cổ phần dưới mọi hình thức không vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng thương mại, không vượt quá 60% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty tài chính và tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn trước và sau khi hoán đổi nợ thành vốn góp, mua cổ phần, trừ trường hợp đặc biệt khi các tổ chức tín dụng đang trong quá trình triển khai tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thống đốc./.

294602.docx 

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, hoán đổi, vốn góp

Ngân hàng thương mại có thể hoán đổi nợ nhóm 5 thành vốn góp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

* Dùng ngân sách xử lý nợ xấu: Lợi nhiều, hại ít

Theo đó, thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, các trường hợp góp vốn, mua cổ phần khác của tổ chức tín dụng phải được sự chấp thuận trước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, tổ chức tín dụng được thực hiện hoán đổi nợ thành vốn góp, mua cổ phần theo quy định tại Thông tư này, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện sau: Chỉ được thực hiện đối với nợ thuộc nhóm 5 hoặc nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro; tổng mức góp vốn, mua cổ phần dưới mọi hình thức không vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng thương mại, không vượt quá 60% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty tài chính và tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn trước và sau khi hoán đổi nợ thành vốn góp, mua cổ phần, trừ trường hợp đặc biệt khi các tổ chức tín dụng đang trong quá trình triển khai tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thống đốc./.

294602.docx 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán