Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Ngành Xây dựng: Giá trị sản xuất kinh doanh 9 tháng xấp xỉ 113 nghìn tỷ đồng

Theo Báo cáo số 76/BC-BXD của Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành Xây dựng tháng 9 ước đạt 13,210 tỷ đồng; 9 tháng năm 2016 ước đạt 112,394 tỷ đồng, bằng 69.4% so với kế hoạch năm 2016, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 9 đạt 4,823 tỷ đồng; tính chung 9 tháng năm 2016 đạt 42,057 tỷ đồng, bằng 71% so với kế hoạch năm 2016, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 9 đạt 5,593 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2016 đạt 46,262 tỷ đồng, bằng 71% so với kế hoạch năm 2016, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặt khác, căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3.2-6% so với năm 2015. Trong đó, tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4.5% - 6.3%; xuất khẩu 16 - 17 triệu tấn, tương đương năm 2015.

Ước thực hiện tháng 9 năm 2016, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 5.25 triệu tấn, xuất khẩu clinker và xi măng ước đạt 1.3 triệu tấn. Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước đạt 43.55 triệu tấn, tăng 7.7% so với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu clinke và xi măng ước đạt 11.7 triệu tấn bằng 98.7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 9/2016 sản lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh với tháng 8 do thời tiết thuận lợi nhiều công trình xây dựng được triển khai. Đồng thời, giá bán xi măng tháng 9/2016 nhìn chung vẫn ổn định.

 • Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 9 đạt 248 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1,497 tỷ đồng, bằng 76.1% so kế hoạch năm 2016 và bằng 186.1% so cùng kỳ năm 2015.
 • Giá trị SXKD khác ước thực hiện tháng 9 đạt 2,546 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 22,578 tỷ đồng, bằng 63.4% so kế hoạch năm 2016 và bằng 96.5% so cùng kỳ năm 2015.
 • Nhập khẩu ước thực hiện tháng 9 đạt 10.061 triệu USD; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 121.582 triệu USD, bằng 87.6% so với kế hoạch năm 2016.
 • Xuất khẩu ước thực hiện tháng 9 đạt 14.1 triệu USD; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 136.794 triệu USD, bằng 55.4% so với kế hoạch năm 2016.

Từ khóa: Ngành Xây dựng, Giá trị sản xuất kinh doanh 9 tháng

Ngành Xây dựng: Giá trị sản xuất kinh doanh 9 tháng xấp xỉ 113 nghìn tỷ đồng

Theo Báo cáo số 76/BC-BXD của Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành Xây dựng tháng 9 ước đạt 13,210 tỷ đồng; 9 tháng năm 2016 ước đạt 112,394 tỷ đồng, bằng 69.4% so với kế hoạch năm 2016, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 9 đạt 4,823 tỷ đồng; tính chung 9 tháng năm 2016 đạt 42,057 tỷ đồng, bằng 71% so với kế hoạch năm 2016, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 9 đạt 5,593 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2016 đạt 46,262 tỷ đồng, bằng 71% so với kế hoạch năm 2016, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặt khác, căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3.2-6% so với năm 2015. Trong đó, tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4.5% - 6.3%; xuất khẩu 16 - 17 triệu tấn, tương đương năm 2015.

Ước thực hiện tháng 9 năm 2016, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 5.25 triệu tấn, xuất khẩu clinker và xi măng ước đạt 1.3 triệu tấn. Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước đạt 43.55 triệu tấn, tăng 7.7% so với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu clinke và xi măng ước đạt 11.7 triệu tấn bằng 98.7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 9/2016 sản lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh với tháng 8 do thời tiết thuận lợi nhiều công trình xây dựng được triển khai. Đồng thời, giá bán xi măng tháng 9/2016 nhìn chung vẫn ổn định.

 • Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 9 đạt 248 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1,497 tỷ đồng, bằng 76.1% so kế hoạch năm 2016 và bằng 186.1% so cùng kỳ năm 2015.
 • Giá trị SXKD khác ước thực hiện tháng 9 đạt 2,546 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 22,578 tỷ đồng, bằng 63.4% so kế hoạch năm 2016 và bằng 96.5% so cùng kỳ năm 2015.
 • Nhập khẩu ước thực hiện tháng 9 đạt 10.061 triệu USD; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 121.582 triệu USD, bằng 87.6% so với kế hoạch năm 2016.
 • Xuất khẩu ước thực hiện tháng 9 đạt 14.1 triệu USD; 9 tháng đầu năm 2016 đạt 136.794 triệu USD, bằng 55.4% so với kế hoạch năm 2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán