Tường Như

Không làm sao biết không làm được >.<

Người trúng giải Jackpot Việt Nam trị giá 92 tỷ sẽ phải đóng thuế bao nhiêu?

Theo Điều 15, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người trúng thưởng giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10/2016 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân gần 9.2 tỷ đồng.

Đã có người trúng thưởng giải Jackpot của Việt Nam trị giá 92 tỷ đồng

* Người trúng “siêu xổ số” 1,4 tỷ USD của Mỹ phải đóng thuế gì?

* Vé số Powerball của Mỹ khác vé số ở Việt Nam ra sao?

Kết quả kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10/2016 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 01 vé trúng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới hơn 92 tỷ đồng. Bộ dãy số trúng thưởng là 05-21-31-33-38-42.

Hiện chủ nhân của tờ vé số đặc biệt này chưa xuất hiện, tuy nhiên, với khoản tiền thưởng lớn đến vậy, liệu người chơi sẽ phải đóng thuế bao nhiêu?

Theo Điều 15, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng.

Đối với hình thức trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot), các giải thưởng định kỳ cho người may mắn và các hình thức tương tự khác thì thu nhập từ trúng thưởng là toàn bộ giá trị giải thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào khác.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

Theo đó, trường hợp người trúng thưởng giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng (đã làm tròn số) kể trên thì thu nhập tính thuế là 92 tỷ đồng trừ đi 10 triệu đồng. Với Biểu thuế toàn phần có thuế suất 10% thì số tiền cá nhân trúng thưởng phải nộp thuế là gần 9.2 tỷ đồng.

Số tiền nộp thuế = (92 tỷ đồng - 10 triệu đồng)*10% = 9.2 tỷ đồng (đã làm tròn số)

Được biết tại Mỹ, người trúng giải thưởng Powerball chỉ được nhận đủ giá trị giải thưởng nếu họ chấp nhận chia nhỏ giải thưởng này làm 30 phần và nhận trong vòng 29 năm. Đồng thời phải đóng nhiều loại thuế như thuế liên bang. Theo giới chuyên gia, người trúng Powerball sẽ phải đóng mức thuế thu nhập liên bang cao nhất là 39.6%. Tiếp đó, người trúng sẽ phải đóng thuế tiểu bang và thuế địa phương, tùy thuộc vào việc họ sống ở đâu và mua vé số trung thưởng ở đâu. Các loại thuế này có thể khiến khoản tiền thưởng hao đi thêm 15%. Do vậy, số tiền cuối cùng người trúng thưởng mang về sẽ còn lại rất nhỏ so với giá trị giải thưởng.

Còn tại Việt Nam, Vietlott cho biết người trúng thưởng không phải nộp bất kỳ khoản phí nào ngoài khoản khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Người trúng thưởng được lĩnh trọn tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế một lần, không chia thành các đợt. Thời gian trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng của người lĩnh thưởng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng./.

Từ khóa: giải Jackpot, đóng thuế, trúng thưởng, Vietlott

Người trúng giải Jackpot Việt Nam trị giá 92 tỷ sẽ phải đóng thuế bao nhiêu?

Theo Điều 15, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người trúng thưởng giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10/2016 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân gần 9.2 tỷ đồng.

Đã có người trúng thưởng giải Jackpot của Việt Nam trị giá 92 tỷ đồng

* Người trúng “siêu xổ số” 1,4 tỷ USD của Mỹ phải đóng thuế gì?

* Vé số Powerball của Mỹ khác vé số ở Việt Nam ra sao?

Kết quả kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10/2016 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 01 vé trúng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới hơn 92 tỷ đồng. Bộ dãy số trúng thưởng là 05-21-31-33-38-42.

Hiện chủ nhân của tờ vé số đặc biệt này chưa xuất hiện, tuy nhiên, với khoản tiền thưởng lớn đến vậy, liệu người chơi sẽ phải đóng thuế bao nhiêu?

Theo Điều 15, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng.

Đối với hình thức trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot), các giải thưởng định kỳ cho người may mắn và các hình thức tương tự khác thì thu nhập từ trúng thưởng là toàn bộ giá trị giải thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào khác.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

Theo đó, trường hợp người trúng thưởng giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng (đã làm tròn số) kể trên thì thu nhập tính thuế là 92 tỷ đồng trừ đi 10 triệu đồng. Với Biểu thuế toàn phần có thuế suất 10% thì số tiền cá nhân trúng thưởng phải nộp thuế là gần 9.2 tỷ đồng.

Số tiền nộp thuế = (92 tỷ đồng - 10 triệu đồng)*10% = 9.2 tỷ đồng (đã làm tròn số)

Được biết tại Mỹ, người trúng giải thưởng Powerball chỉ được nhận đủ giá trị giải thưởng nếu họ chấp nhận chia nhỏ giải thưởng này làm 30 phần và nhận trong vòng 29 năm. Đồng thời phải đóng nhiều loại thuế như thuế liên bang. Theo giới chuyên gia, người trúng Powerball sẽ phải đóng mức thuế thu nhập liên bang cao nhất là 39.6%. Tiếp đó, người trúng sẽ phải đóng thuế tiểu bang và thuế địa phương, tùy thuộc vào việc họ sống ở đâu và mua vé số trung thưởng ở đâu. Các loại thuế này có thể khiến khoản tiền thưởng hao đi thêm 15%. Do vậy, số tiền cuối cùng người trúng thưởng mang về sẽ còn lại rất nhỏ so với giá trị giải thưởng.

Còn tại Việt Nam, Vietlott cho biết người trúng thưởng không phải nộp bất kỳ khoản phí nào ngoài khoản khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Người trúng thưởng được lĩnh trọn tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế một lần, không chia thành các đợt. Thời gian trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng của người lĩnh thưởng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán